El Col·legi d'Advocats de València estrena secció de Dret Cooperatiu

03/11/2015

El Col·legi d'Advocats de València (ICAV) ha constituït una secció de Dret Cooperatiu. La constitució formal va tindre lloc durant una Assemblea General convocada a l'efecte el dijous, 29 d'octubre, encara que l'inici de les activitats de la secció no es produirà fins a l'elecció de la comissió executiva, programada per al 9 de desembre.

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA