30 anys cooperant amb tu i amb els teus somnis

En 2017 FEVECTA compleix el seu 30 aniversari. Complir 30 anys és per a qualsevol organització motiu d'alegria i una fita plena de significat i importància. El naixement de la Federació ve a cobrir una necessitat de representació global del sector sorgida en els anys 80 del Segle XX entre les cooperatives industrials i de producció. El cooperativisme d'aquells anys està poc organitzat i se suscita la necessitat de proveir d'una entitat sòlida que li assegure la defensa dels seus interessos. Així va nàixer FEVECTA.

En aquestes tres dècades, la Federació s'ha convertit en una entitat consolidada i de prestigi dins del panorama socioeconòmic valencià. Com a part de la seua missió de representació i defensa dels interessos del sector, ha estat sempre al costat de les cooperatives federades: Propera a les seues diferents realitats i a la diversitat sectorial i territorial; coneixent les seues problemàtiques per proposar solucions de millora, bé per la via legislativa bé mitjançant la interlocució política o tècnica; canalitzant les seues peticions i aspiracions cap a les diferents administracions competents; ajudant-los per superar les seues dificultats, i sent partícips dels seus èxits.


FEVECTA ha volgut ser també una organització prestadora de serveis de qualitat per als seus cooperatives federades i, en aquest apartat, s'han dedicat 25.000 hores al seu assessorament i la resolució de consultes; s'han realitzat 5.000 tràmits i s'han impartit 112.325 hores de formació.


I, finalment, s'ha dut a terme una intensa tasca de foment i promoció del cooperativisme. El servei d'atenció a emprenedors de FEVECTA ha assessorat en aquests 30 anys a 4.822 grups, integrats per un total de 16.317 persones, per ajudar-los en la posada en marxa de les seues iniciatives empresarials sota la fórmula cooperativa de treball. Com a resultat, s'han ajudat a crear 657 empreses cooperatives de treball, que han generat 3.100 llocs de treball directes.


Gràcies a totes les cooperatives que formen i han format part de FEVECTA per la seua confiança, i a tots els homes i dones dels diferents consells rectors que s'han anat passant el testimoni uns als altres, posant sempre l'interès col·lectiu per davant de l'individual, primant sempre un sentiment de solidaritat, de treball en equip i de cooperació.

FEVECTA reconoce la labor de los expresidentes que ha tenido la organización en sus 30 años de vida

Emilio Sampedro: “Queremos agradecerles su labor desinteresada y su contribución por los logros de la entidad en pro de un sector cooperativo sólido, competitivo y con futuro, con mucho futuro”

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA