emprendedores

Qualsevol tipus de negoci es pot emprendre sota la fórmula cooperativa de treball associat. A partir de dues persones i un capital social mínim de 3.000 euros és possible emprendre un projecte d'autoocupació cooperativa.

https://emprender.fevecta.coop/

Emprender

A més, la teua idea compta amb AJUDES de la Generalitat Valenciana

POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SUPORT AL COOPERATIVISME VEURE EN PREZI

Les especials aportacions del cooperativisme a la nostra societat a través de la generació i repartiment equitatiu de la riquesa, la creació d'ocupació estable i de majors cotes de participació econòmica i cohesió social requereix d'una adequada implicació dels poders públics per a afavorir la implementació de polítiques d'estímul, que promoguen i afavorisquen el foment d’aquesta fórmula d'autoocupació i servisquen per a consolidar un teixit productiu socialment responsable.