emprendedores

Polítiques públiques de suport

POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SUPORT AL COOPERATIVISME VEURE EN PREZI

Les especials aportacions del cooperativisme a la nostra societat a través de la generació i repartiment equitatiu de la riquesa, la creació d'ocupació estable i de majors cotes de participació econòmica i cohesió social requereix d'una adequada implicació dels poders públics per a afavorir la implementació de polítiques d'estímul, que promoguen i afavorisquen el foment d’aquesta fórmula d'autoocupació i servisquen per a consolidar un teixit productiu socialment responsable.

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA