emprendedores

Qualsevol tipus de negoci es pot emprendre sota la fórmula cooperativa de treball associat. A partir de dues persones i un capital social mínim de 3.000 euros és possible emprendre un projecte d'autoocupació cooperativa.

https://emprender.fevecta.coop/

Emprender

A més, la teua idea compta amb AJUDES de la Generalitat Valenciana

Es una forma diferent de fer empresa basada en els 7 principis cooperatius.

Una cooperativa és una empresa constituïda per persones que s'associen lliurement per a la realització d'activitats encaminades a satisfer les seues necessitats i aspiracions econòmiques i socials, amb estructura i funcionament democràtics, conforme als Principis Cooperatius.

Una cooperativa de treball associat té per objecte proporcionar a les persones sòcies llocs de treball, mitjançant el seu esforç personal i directe, a través de l'organització comuna de la producció de bens o serveis per a tercers.

Les cooperatives de treball associat conjuguen al temps professionalitat, flexibilitat i participació. Representen un model d'empresa en què els objectius econòmics i empresarials s'integren amb altres de caràcter social. S'aconsegueix, així, un creixement econòmic basat en l'ocupació, l'equitat social i la igualtat.

Com tota empresa, la cooperativa busca obtindre rendibilitat per l'activitat realitzada. Però, a més, la fórmula cooperativa t'ofereix una sèrie d'avantatges que es deriven d'un model propi d'organització interna, així com dels principis en què basa la seua filosofia:

  • És una fórmula d'ocupació estable: les persones s'uneixen per a satisfer les seues necessitats de treball en les millors condicions possibles.
  • Les persones i el valor del treball estan per damunt del capital aportat. La cooperativa és una organització democràtica on les decisions es prenen de manera igualitària.
  • Les persones sòcies aporten capital i treball: Per això hi ha major motivació i identificació amb l'empresa i el seu futur.
  • És una fórmula empresarial en expansió que ofereix grans possibilitats i avantatges per a les persones que busquen una alternativa d'autoocupació per a obrir-se camí professionalment.
  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA