La cooperativa de dos socis

AQUESTA CAMPANYA ESTÀ PATROCINADA PER LA CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ, EL MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL I EL FONS SOCIAL EUROPEU.

Des de l'1 de gener del 2013 ja es poden crear a la Comunitat Valenciana cooperatives de treball integrades per dues persones. La LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització De la Generalitat va modificar la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana reduint de 3 a 2el nombre mínim de persones sòcies per a crear una cooperativa de treball associat.

Les cooperatives ja en funcionament que hagueren iniciat la seua activitat amb un nombre superior de persones sòcies però que, per raons diverses, es queden amb dos, també podran acollir-se a aquesta mesura per a continuar la seua activitat com a cooperativa.

El capital social mínim continua sent de 3.000 euros. En el cas de les cooperatives de dos socis, l'import total de les aportacions de cada persona sòcia al capital social no podrà superar el 50% del mateix.

Aquest tipus de cooperatives podrà contractar treballadors temporals, però en cap cas podrà tindre treballadors amb contracte per temps indefinit.

Si vols més informació sobre aquesta forma d'empresa, el Servei gratuït d'Atenció a Emprenedors de FEVECTA ofereix assessorament i orientació en els tràmits de constitució i la posada en marxa de la iniciativa en les seues seus de València, Alacant i Castelló.

Contacta amb nosaltres i demana'ns una cita: +INFO

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA