Videoteca

Contractat

Programa sobre la creació de cooperatives i la economia social.

Emprenedors

Un grup de joves que han acabat els seus estudis, es plantegen la possibilitat de crear una empresa cooperativa de treball associat.

Cooperativa de Turisme Rural

Creació de la cooperativa de Turisme Rural LAS MASADAS, amb el suport de FEVECTA.

Cooperativa de joves emprenedors

Cooperativa formada per joves procedents d'un barri d'acció preferent, i que veuen com única possibilitat de trobar treball, l'autoocupació a través de la creació d'una cooperativa.

Cooperativa educació Infantil

Procés de creació de la cooperativa d'educació infantil Carantonyes en la ciutat de Denia.

Cooperativa Agroturisme

El Mas de Noguera és un ampli projecte que es porta a terme, principalment, en l'antiga masia que li dóna nom. Es mantenen algunes de les activitats tradicionals de les masies, com l'agricultura, la ramaderia o l'elaboració de pa i formatge, i s'han introduït altres, com l

Cooperativa serveis culturals

La fórmula cooperativa també present en el món del espectacle, como aquest cas, RODAMONS Teatre: Música i contes per transmetre desenvolupar la tradició oral.

Cooperativa Sector industrial

Després de més de 35 anys de gestió de la família Vento, en 1977 l'empresa va ser adquirida, demostrant així el seu grau de compromís envers el projecte iniciat, pels propis treballadors. Va néixer Construccions Vento. S.C.V. experimentant una etapa de desenvolupament tècnic i comercial, incr

Cooperativa escola infantil

La LLuna Escola Infantil ens mostra el seu funcionament, esta cooperativa va naixer baix la supervisió i assesorament de FEVECTA.

Cooperativa integració social

Cooperativa de treball associat Valenciana que integra persones amb diferents capacitats. Compte amb un taller ocupacional i un centre especial d'ocupació, que assoleixen integrar en el mercat laboral persones amb diferents capacitats.

Cooperativa Serveis empresarials

Emma, Paco, els dos Miguel Angel i Juan Carlos. Ells són fotògrafs. Professionals de raça. Valencians. I en aquests moments, més que amics… una família de cinc membres units en una cooperativa, una iniciativa empresarial portada a terme en l'entorn de l'Economia Social, amb

Cooperatives formades per professionals

Bona part de les persones que es decideixen a muntar una cooperativa en l'actualitat, ho fan per a treballar en el que els agrada i a més fer-ho com els agrada. És el cas de molts joves recentment llicenciats, però també d'altres professionals que duen temps treballant per compte aliè.