Curso

CURS DE VALENCIÀ: PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT C1 (GRAU MITJÀ). GRATUÏT. FEVECTA VALÈNCIA.

DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES

Número de horas

120

Modalidad

PRESENCIAL CON APOYO DE AULA VIRTUAL

Objetivos

Preparar les persones assistents al curs per a  l´obtenció del Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià (C1).

Dirigido a

Qualsevol persona interessada, independienment del règim de cotització (Règim General i Autònoms) de qualsevol sector.

Programa

1. ÀREA DE COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ LECTORA

  • Escoltar i llegir textos per a entendre textos orals en els diferents registres, en funció de la situació d'ús o context situacional: exposicions de debat, conferències, discursos polítics, llenguatge científic, llenguatge administratiu, articles d'opinió.
  • Escoltar i llegir textos  per entendre textos escrits a un nivell més formal dels diferents registres de la llengua: llenguatge periodístic, polític, científic, administratiu.

 2. ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

  • Treballar  els diferents tipus de discursos o seqüències: narració, descripció, exposició, instrucció, argumentació.
  • Escriure textos en la varietat estàndard.
  • Redactar textos de forma coherent, cohesionada, adequats i correctes gramaticalment, i adequar els textos en forma, contingut i registre.
  • Usar correctament els signes de puntuació així com les majúscules, minúscules, guionet, parèntesi i cometes.

 3. ÀREA DE DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS)

  • Treballar  el sistema lingüístic a nivell ortogràfic, morfosintàctic i lèxic. 

 4. ÀREA D'EXPRESSIÓ ORAL

  • Treballar l´expresio oral per aconseguir una expressió oral clara i correcta de la llengua estàndard.

Ponente

Patricia Gónzalez. Certificat de Capacitaciò per a l'ensenyament en Valencià

Calendario

Els dimecres,

 

Inicio: 02/12/2020

Fin: 01/06/2021

Horario

De 17.00 a 20.30  horas. 

Lugar de realización

Valencia
Arzobispo mayoral, 11 bajo

Precio

0 €

Coste del curso:

Gratuït, finançat per Servef/Labora

Requisitos de acceso:

 

El curs va dirigit a persones en actiu, independentment del règim de cotització i la forma jurídica.

Podran participar també persones desocupades inscrites en Labora.

Ficha de inscripción

Solicitud de participacion T19 FEVECTA.pdf

Enviar ficha de solicitud a

g.albert@fevecta.coop

Patrocinan:

patrocinan

Este curso no está activo

CURS DE VALENCIÀ: PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT C1 (GRAU MITJÀ). GRATUÏT. FEVECTA VALÈNCIA.Inicio: 02/12/2020


Fin: 01/06/2021


Horario: De 17.00 a 20.30  horas. 


Número de horas: 120 horas


Ponente: Patricia Gónzalez. Certificat de Capacitaciò per a l'ensenyament en Valencià


Lugar de realización: Valencia
Arzobispo mayoral, 11 bajo


Modalidad: PRESENCIAL CON APOYO DE AULA VIRTUAL


Precio: 0


Descargar: Solicitud de participacion T19 FEVECTA.pdf


Enviar ficha de solicitud a: g.albert@fevecta.coop

Catálogo de cursos

Catálogo