Curso

CURS DE VALENCIÀ: PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT C1 (GRAU MITJÀ). GRATUÏT. FEVECTA VALÈNCIA.

DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES

Número de horas

120

Modalidad

PRESENCIAL

Objetivos

Preparar les persones assistents al curs per a  l´obtenció del Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià (C1).

Dirigido a

Poden participar:

 • Persones en actiu, independent de la forma jurídica.
 • Personal de l'administració pública.
 • Persones aturades, inscrites a Labora.

 

 

 

 

 

Programa

1. ÀREA DE COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ LECTORA

 • Escoltar i llegir textos per a entendre textos orals en els diferents registres, en funció de la situació d'ús o context situacional: exposicions de debat, conferències, discursos polítics, llenguatge científic, llenguatge administratiu, articles d'opinió.
 • Escoltar i llegir textos  per entendre textos escrits a un nivell més formal dels diferents registres de la llengua: llenguatge periodístic, polític, científic, administratiu.

 2. ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

 • Treballar  els diferents tipus de discursos o seqüències: narració, descripció, exposició, instrucció, argumentació.
 • Escriure textos en la varietat estàndard.
 • Redactar textos de forma coherent, cohesionada, adequats i correctes gramaticalment, i adequar els textos en forma, contingut i registre.
 • Usar correctament els signes de puntuació així com les majúscules, minúscules, guionet, parèntesi i cometes.

 3. ÀREA DE DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS)

 • Treballar  el sistema lingüístic a nivell ortogràfic, morfosintàctic i lèxic. 

 4. ÀREA D'EXPRESSIÓ ORAL

 • Treballar l´expresio oral per aconseguir una expressió oral clara i correcta de la llengua estàndard.

Ponente

Patricia Gónzalez. Certificat de Capacitaciò per a l'ensenyament en Valencià

Calendario

Dilluns i Dimecres

Inicio: 04/01/2023

Fin: 31/05/2023

Horario

16.30  a 19.45 horas. 

Lugar de realización

Valencia
Arzobispo mayoral, 11 bajo

Precio

0 €

Coste del curso:

Gratuït, finançat per Labora

Requisitos de acceso:

El curs va dirigit a

 • Persones en actiu, independentment del règim de cotització i la forma jurídica.
 • Persones desocupades inscrites en Labora
 • Personal de l'administració pública.

Inscripción

Descarga, rellena FOR0123E_Planes_Solicitud FFI15 2022 44(4).pdf

y envía ficha de solicitud a: g.albert@fevecta.coop

Patrocinan:

patrocinan

CURS DE VALENCIÀ: PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT C1 (GRAU MITJÀ). GRATUÏT. FEVECTA VALÈNCIA.Inicio: 04/01/2023


Fin: 31/05/2023


Horario: 16.30  a 19.45 horas. 


Número de horas: 120 horas


Ponente: Patricia Gónzalez. Certificat de Capacitaciò per a l'ensenyament en Valencià


Lugar de realización: Valencia
Arzobispo mayoral, 11 bajo


Modalidad: PRESENCIAL


Precio: 0


Descargar: FOR0123E_Planes_Solicitud FFI15 2022 44(4).pdf


Enviar ficha de solicitud a: g.albert@fevecta.coop

Catálogo de cursos

Catálogo