Curso

CURS DE VALENCIÀ: PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE GRAU MITJÀ. GRATUIT. FEVECTA VALENCIA

FORMACIÓN PROFESIONAL

Número de horas

40

Modalidad

Presencial

Objetivos

Preparar  les persones assistents al curs, per a  l´obtenció del Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià.

Programa

1.-ÀREA DE COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ LECTORA

  • Escoltar i llegir textos  per a entendre textos orals en els diferents registres, en funció de la situació d'ús o context situacional: exposicions de debat, conferències, discursos polítics, llenguatge científic, llenguatge administratiu, articles d'opinió.
  • Escoltar i llegir textos  per entendre textos escrits a un nivell més formal dels diferents registres de la llengua: llenguatge periodístic, polític, científic, administratiu.

 2.-ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

  • Treballar  els diferents tipus de discursos o seqüències: narració, descripció, exposició, instrucció, argumentació.
  • Escriure textos en la varietat estàndard.
  • Redactar textos de forma coherent, cohesionada, adequats i correctes gramaticalment, i adequar els textos en forma, contingut i registre.
  • Usar correctament els signes de puntuació així com les majúscules, minúscules, guionet, parèntesi i cometes.

 3.-ÀREA DE DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS)

  • Treballar  el sistema lingüístic a nivell ortogràfic, morfosintàctic i lèxic. 

 4.-ÀREA D'EXPRESSIÓ ORAL

  • Treballar l´expresio oral per aconseguir una expressió oral clara i correcta de la llengua estàndard.

Ponente

Patricia Gónzalez. Certificat de Capacitaciò per a l´ensenyament en Valencià .

Calendario

Los martes y jueves del 6 de marzo al 29 de mayo . 

semana de pascua no hay clase

 

Inicio: 06/03/2018

Fin: 29/05/2018

Horario

17.30 a 19.30 horas. 

Lugar de realización

Valencia
Arzobispo Mayoral, 11 Bajo, 46002 Valencia.

Precio

0 €

Coste del curso:

Els curs es gratuït , per a persones sòcies o treballadores de les Cooperatives de Treball Associat, i per a persones desocupades inscrites en el Servef. 

 

Ficha de inscripción

2017-ANEXO-PARTICIPANTE-ECONOMIA-SOCIAL(6).pdf

Enviar ficha de solicitud a

g.albert@fevecta.coop

Descargar ficheros:

fichero

Patrocinan:

patrocinan

Este curso no está activo

CURS DE VALENCIÀ: PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE GRAU MITJÀ. GRATUIT. FEVECTA VALENCIAInicio: 06/03/2018


Fin: 29/05/2018


Horario: 17.30 a 19.30 horas. 


Número de horas: 40 horas


Ponente: Patricia Gónzalez. Certificat de Capacitaciò per a l´ensenyament en Valencià .


Lugar de realización: Valencia
Arzobispo Mayoral, 11 Bajo, 46002 Valencia.


Modalidad: Presencial


Precio: 0


Descargar: 2017-ANEXO-PARTICIPANTE-ECONOMIA-SOCIAL(6).pdf


Enviar ficha de solicitud a: g.albert@fevecta.coop

Descargar ficheros:

fichero

Catálogo de cursos

Catálogo