Curso

CURS DE VALENCIÀ: PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT C1 (GRAU MITJÀ). GRATUÏT. FEVECTA VALÈNCIA.

DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES

Número de horas

120

Modalidad

PRESENCIAL

Objetivos

Preparar les persones assistents al curs per a  l´obtenció del Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià (C1).

Dirigido a

Qualsevol persona interessada, independienment del règim de cotització (Règim General i Autònoms) de qualsevol sector.

Programa

1. ÀREA DE COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ LECTORA

  • Escoltar i llegir textos per a entendre textos orals en els diferents registres, en funció de la situació d'ús o context situacional: exposicions de debat, conferències, discursos polítics, llenguatge científic, llenguatge administratiu, articles d'opinió.
  • Escoltar i llegir textos  per entendre textos escrits a un nivell més formal dels diferents registres de la llengua: llenguatge periodístic, polític, científic, administratiu.

 2. ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

  • Treballar  els diferents tipus de discursos o seqüències: narració, descripció, exposició, instrucció, argumentació.
  • Escriure textos en la varietat estàndard.
  • Redactar textos de forma coherent, cohesionada, adequats i correctes gramaticalment, i adequar els textos en forma, contingut i registre.
  • Usar correctament els signes de puntuació així com les majúscules, minúscules, guionet, parèntesi i cometes.

 3. ÀREA DE DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS)

  • Treballar  el sistema lingüístic a nivell ortogràfic, morfosintàctic i lèxic. 

 4. ÀREA D'EXPRESSIÓ ORAL

  • Treballar l´expresio oral per aconseguir una expressió oral clara i correcta de la llengua estàndard.

Ponente

Patricia Gónzalez. Certificat de Capacitaciò per a l'ensenyament en Valencià

Calendario

Els dimarts,

(El mes anterior a l'examen oficial s'impartirà els dimarts i dimecres, per a completar la totalitat de les 120 hores).

Inicio: 05/11/2019

Fin: 27/05/2020

Horario

De 17.00 a 20.30  horas. 

Lugar de realización

Valencia
Arzobispo mayoral, 11 bajo

Precio

0 €

Coste del curso:

Gratuït, finançat per Servef/Labora

Requisitos de acceso:

 

El curs va dirigit a persones en actiu, independentment del règim de cotització i la forma jurídica.

Podran participar també persones desocupades inscrites en Labora.

Ficha de inscripción

Solicitud de participacion T19 FEVECTA.pdf

Enviar ficha de solicitud a

g.albert@fevecta.coop

Patrocinan:

patrocinan

CURS DE VALENCIÀ: PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT C1 (GRAU MITJÀ). GRATUÏT. FEVECTA VALÈNCIA.Inicio: 05/11/2019


Fin: 27/05/2020


Horario: De 17.00 a 20.30  horas. 


Número de horas: 120 horas


Ponente: Patricia Gónzalez. Certificat de Capacitaciò per a l'ensenyament en Valencià


Lugar de realización: Valencia
Arzobispo mayoral, 11 bajo


Modalidad: PRESENCIAL


Precio: 0


Descargar: Solicitud de participacion T19 FEVECTA.pdf


Enviar ficha de solicitud a: g.albert@fevecta.coop

Catálogo de cursos

Catálogo