Info Fevecta

FEVECTA és l'organització representativa del cooperativisme de treball associat a la Comunitat Valenciana. És una organització empresarial independent i plural que aglutina a les cooperatives de treball associat valencianes voluntàriament associades.

El principal objectiu de la Federació és la defensa dels interessos de les cooperatives associades en l'àmbit polític, econòmic i institucional, a més del foment i promoció de noves cooperatives.

Des del seu naixement en 1988, FEVECTA ha experimentat una evolució important. Amb un nombre inicial de 87 cooperatives constituents, en l'actualitat reuneix a més de 600 pertanyents a tots els sectors d'activitat.

Més de 1.800 cooperatives de treball desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana. Són empreses que es regeixen per una legislació pròpia, diferent a la de les empreses mercantils. Conèixer-la a fons és imprescindible per a adoptar les decisions estratègiques més encertades a cada moment i situació, i pot reportar avantatges competitius enfront d'altre tipus d'empreses.

FEVECTA és una organització empresarial independent i plural que aglutina a les cooperatives de treball associat valencianes voluntàriament associades.

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA