Publicacions

Al llarg del seu ja extens camí, FEVECTA ha desenvolupat una important labor com a editora de llibres i publicacions de temàtica diversa bé en solitari bé en col·laboració amb altres entitats. En el seu compromís per difondre a les cooperatives i a la societat en general, experiències i bones pràctiques relacionades amb els diferents àmbits de la gestió empresarial cooperativa, el desenvolupament local, la formació, l'autoocupació o la integració social, entre altres temes, la Federació ha publicat una sèrie de títols que podràs conéixer en aquesta pàgina.