Portal de transparència

Informació institucional Estructura organitzativa Informació econòmica Subvencions, ajudes i convenis

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Per al seu funcionament, FEVECTA compta amb una doble estructura: una tècnica, integrada per un equip de 12 persones que s'ocupa de la vida diària de l'organització, i els òrgans de representació política i decisió, formats per l'Assemblea General, el Consell Rector i la Comissió Executiva, i integrats per les pròpies cooperatives associades a la Federació.

 

estructura organitzativa

 

Informació membres del Consell Rector

mas EMILIO SAMPEDRO BAIXAULI

mas JOSÉ MANUEL CAMPO RUÍZ

mas SONIA SÁNCHEZ

mas RAMÓN RODRÍGUEZ MAGÁN

mas FRANCISCO ALÓS ALABAJOS

mas WIFREDO VALLS

mas REBECA REQUENA CASADO

mas PAULA BENLLIURE

mas RAFAEL IBORRA

mas ROSA SÁNCHEZ RICO

mas HELENA VICENTA ALBIÑANA