Emilio Sampedro es reuneix amb Raúl Martín, després d'assumir les competències en matèria de Cooperativisme i Emprenedoria

Aquest mes començ aran a fer-se els pagaments pendents corresponents a les ajudes de 2012

El president de FEVECTA, Emilio Sampedro, s'ha reunit aquest dimecres amb Raúl Martín, director general d'Economia que ha assumit recentment les competències en matèria d'Emprenedoria i Cooperativisme, fins ara emmarcades en la direcció general de Treball de la mateixa Conselleria d'Economia, indústria, Turisme i Ocupació.

Raúl Martín ha explicat al president de FEVECTA les motivacions del Consell a l'hora de reestructurar l'organigrama de la Conselleria en el marc de l'actual política d'impuls i foment de l'Emprenedoria a la Comunitat. Segons ha transmès Martín, el Consell ha valorat molt positivament la capacitat del sector cooperatiu per mantenir i generar ocupació estable durant la crisi i el seu paper com a fórmula d'emprenedoria, pel que ha decidit vincular les seues competències a les d'Emprenedoria en una mateixa direcció general .

Reivindicacions del sector

Emilio Sampedro ha reprès alguns dels temes pendents i que més preocupen al sector en l'actualitat com són els pagaments pendents en concepte dels ajudes a les empreses d'economia social i la informatització del Registre de Cooperatives.

Sobre el primer tema, el director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme ha confirmat que s'han acabat de saldar les ajudes a les empreses d'economia social corresponents a 2011 i que a partir d'aquest mateix mes es començaran a pagar mensualment i per ordre les de 2012.

Sobre les gestions que ja estaven en marxa des del passat any per agilitzar i informatitzar el funcionament del Registre de Cooperatives, Raúl Martín s'ha compromès a agilitzar les gestions a Madrid perquè això siga una realitat com més aviat millor. Recordem que ara mateix és el Ministeri d'Indústria el que ha de fer una sèrie de modificacions perquè els 17 registres de Cooperatives existents puguen incorporar-se al sistema per a la tramitació telemàtica.

Publicada: 06/11/2014