Els Clients de Caixa Popular trien el projecte que es finanšarÓ amb el Fons d'Estalvi Solidari

Els clients de Caixa Popular decidiran a través dels seus vots el projecte al que es destinarà els diners del Fons d'Estalvi Solidari, que gestiona EnClau-Xarxa, recaptats en l'últim exercici.

Caixa Popular, com a entitat social i solidària, compta amb una línia d'Estalvi Solidari, en col·laboració amb EnClau per al Finançament Alternatiu. Des de l'any 2000, la cooperativa de crèdit valenciana ofereix als seus clients la possibilitat d'estalviar i col·laborar amb projectes de solidaritat, mitjançant Llibreta i el Dipòsit Solidaris.

Els titulars d'aquests productes cedeixen el 50% dels interessos nets generats al Fons Solidari. Per la seua banda, Caixa Popular realitza també una aportació anual directament a aquest Fons, fins a aconseguir el 0’7% del saldo mitjà del capital acumulat en Llibreta i el Dipòsit Solidaris.

Una part del Fons es destina a la promoció de les finances ètiques i alternatives i la resta al projecte solidari guanyador del concurs que anualment es realitza i que escullen per votació els clients de l'entitat financera.

Aquests productes solidaris que ofereix Caixa Popular contribueixen a posicionar a l'entitat i, a la vegada, són un factor diferenciador respecte de la competència. A més, posen de manifest la vocació social i el compromís amb la societat que presenta la cooperativa crèdit.

Així mateix, la xarxa EnClau la componen set organitzacions socials valencianes: Atelier, l'Associació per a la Cooperació Entre Comunitats (ACOEC), el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI), Enginyeria Sense Fronteres-València, Menuts del Món, Fundació Nova Feina i Fundació Novaterra.

En aquesta convocatòria EnClau ha seleccionat cinc projectes:

  • “Fil i agulla per a cosir solidaritat”, a Bolívia, Burkina-Faso i València.
  • “Millora de les condicions sanitàries i nutricionals de la població matern infantil del municipi de Mboro Sud Mer” a Senegal.
  • “Veus de refugiades: relats i propostes per a la pau a Colòmbia” a Colòmbia i a la Comunitat Valenciana
  • “Llançadora d'ocupació” a València.
  • “La porta a una nova vida” a València.

Els clients podran votar a través de la pàgina web de l'entitat www.caixapopular.es fins al 10 de gener de 2015.

Publicada: 13/11/2014