L'Economia Social ocuparÓ un lloc prioritari en l'agenda de les institucions europees

El sector a Europa compta amb 2 milions d'empreses que donen feina a 20 milions de persones

L'Economia Social ocuparà un lloc prioritari dins de la futura agenda de les institucions europees, així com en els plans del Govern d'Espanya, segons es va posar de manifest en la conferència internacional 'L'empresa social com a agent de l'Economia Social. La futura agenda de les institucions europees ', organitzada per CEPES en el Consell Econòmic i Social (CES) en col·laboració amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Les conclusions d'aquesta conferència serviran per fer propostes que l'Economia Social traslladarà a la UE per desenvolupar aquest sector econòmic, que suposa el 15% de l'ocupació comunitària després de la constitució de la nova Comissió i del Parlament Europeu.

El director general de Treball Autònom, l'Economia Social i la RSC de les empreses del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Miguel Ángel García, ha manifestat que aquesta forma d'empresa "és un motor d'ocupació i innovació i, per això, és important que la situem en l'epicentre d'aquesta nova etapa de recuperació econòmica; a més de situar-la en un paper destacat dins de l'agenda europea".

El director general ha reconegut que "les cooperatives i la resta d'empreses d'economia social han tingut un millor comportament durant la crisi en termes d'ocupació", de manera que, segons ha dit, "s'haguera salvat més d'un milió de llocs de treball, si s'haguera traslladat aquest mateix comportament a la resta de sectors empresarials".

Sobre el suport del Govern al sector, García va declarar: "Entenem que l'Economia Social farà que aquest creixement econòmic siga sostenible i integrador i, per això, farem un programa d'impuls de l'Economia Social amb eixos importants, com desenvolupar la innovació, la internacionalització i buscar nous nínxols de mercat, alhora de situar el sector en l'avantguarda de l'escenari socioeconòmic".

Per la seua banda, el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha afirmat que "l'Economia Social Europea s'està consolidant a Europa per la seua contribució a la generació i manteniment de l'ocupació. És un sector que compta amb 2 milions d'empreses i 20 milions de llocs de treball. Pedreño també va recordar que l'Economia Social és un referent a Europa, no només per la seua estructura associativa al voltant de CEPES, sinó per la diversitat d'entitats que la componen".

A més, Pedreño ha recordat que l'Economia Social espanyola "ha estat capaç de crear prop de 14.000 nous llocs de treball en els últims quinze mesos".

"CEPES visibilitza una força econòmica i social que contribueix no només a generar ocupació de qualitat, sinó també a promoure el desenvolupament territorial i local, a generar una major cohesió social, a atendre les necessitats socials de milions de ciutadans i a promoure un esperit empresarial que atén les necessitats de les persones", ha assenyalat Pedreño.

Intergrup al Parlament Europeu

Segons va manifestar Ramón Luis Valcárcel, Vicepresident del Parlament Europeu, en una intervenció des de Brussel·les, "durant la crisi moltes coses han caigut, però no l'economia social". Valcárcel, ha mostrat el seu suport per "aconseguir que l'Intergrup d'Economia Social siga una realitat" en aquesta institució, tal com ha defensat CEPES i el gruix de l'Economia Social europea.

Valcárcel ha assegurat que "en tot moment he tingut, tinc i tindré present en la meua agenda l'Economia Social". El vicepresident del Parlament Europeu també ha subratllat que "en temps de crisi, l'Economia Social ha sabut respondre als desafiaments del mercat, aportant valors com la sostenibilitat, la solidaritat i gràcies al seu compromís i el seu encert contribueix a construir un món millor i més solidari".

Per la seua banda, el president del CES, Marcos Peña, ha destacat que "l'Economia Social és un instrument d'eficiència econòmica i social", i per això, "tots els països aspiren a promoure aquest sector per aconseguir harmonia entre eficàcia econòmica i cohesió ". Peña ha explicat que "hi ha un senyal d'identitat europea que és la conciliació de l'eficàcia econòmica i la cohesió social i on això es forma que és, evidentment, en l'Economia Social, a l'empresa social".

Empreses socials

A més del suport del Govern espanyol per potenciar el paper de l'Economia Social a l'agenda europea, un altre aspecte important de la conferència internacional ha estat analitzar el paper de les anomenades 'empreses socials'. En la conferència s'ha puntualitzat que la Comissió Europea defineix a les empreses socials com un agent de l'Economia Social que s'identifica d'acord amb tres grans criteris:

  • L'acció comercial de l'empresa es dirigeix a aconseguir un objectiu social.
  • Els beneficis de l'empresa es reinverteixen principalment en la consecució del seu objectiu social.
  • El model d'organització o règim de propietat es basa en principis democràtics o participatius o orientats a la justícia social.

Pedreño ha explicat que "aquests principis són similars o compartits per les empreses d'Economia Social i recollits en la Llei 5/2011 d'Economia Social Espanyola", per la qual cosa les empreses socials són part d'aquest sector representat per CEPES, tal com tots els grups parlamentaris van defensar recentment al Congrés dels Diputats".

El president de CEPES també ha advertit sobre la possible confusió terminològica, "en utilitzar indistintament el concepte d'empresa social i d'Economia Social per a definir una mateixa realitat socioeconòmica".

"Hem entès que aquesta confusió terminològica podia venir provocada perquè el desenvolupament de l'Economia Social no és igual en tots els països de la Unió Europea i, per tant, l'aparició de nous conceptes, juntament amb el patrimoni comunitari que té ja l'Economia social en el seu conjunt, poden ser els orígens d'aquesta disfunció", va indicar Pedreño.

Diferència entre empresa social i RSE

Pedreño també ha recordat que les 'empreses socials' són agents de l'Economia Social ja que les seues característiques de funcionament i valors encaixen amb els principis de la resta de les entitats que conformen l'Economia Social.

El president de CEPES ha subratllat que "defensem les polítiques de RSE i l'acció social empresarial, però aquestes iniciatives, benvingudes i molt lloables, no poden ser qualificades com a empreses socials ja que no compleixen amb els principis, valors i mecanismes que recullen els documents comunitaris".

"Per tant, des de CEPES, com a màxim representant de l'Economia Social espanyola i, per tant, de les empreses socials, tal com les defineix la Comissió Europea, considerem que és una equivocació que accions de RSE o d'acció social d'algunes empreses siguen qualificades com 'empreses socials'", ha puntualitzat el president de la patronal de l'Economia Social.

Publicada: 11/12/2014