Aprovat l'˙s del Document ┌nic Electr˛nic per a la posada en marxa de nous tipus de societats

El sector cooperatiu reclama la ràpida adaptació del DUE a la legislació cooperativa de les diferents Comunitats Autònomes

El Consell de Ministres del passat divendres, 30 gener va aprovar un Reial Decret que permet l'ús del document únic electrònic (DUE) per a la constitució de nous tipus de societats, com les cooperatives, societats civils, comunitats de béns, societats limitades laborals i emprenedors de responsabilitat limitada.

Les societats que es poden crear actualment mitjançant aquest procediment electrònic són la societat limitada nova empresa, la Societat de Responsabilitat Limitada i l'empresari autònom, per al que s'utilitza el sistema del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE).

El Document Únic Electrònic, creat per la Llei de la Societat Limitada Nova Empresa, l'1 d'abril de 2003, inclou totes les dades que s'han de remetre als registres i administracions públics per constituir una empresa electrònicament i en un sol procediment. La formalització d'aquest document es podrà realitzar a través dels Punts d'Atenció a l'Emprenedor i de la Finestreta Única de la Directiva de Serveis, www.eugo.es. El seu emplenament per via electrònica estarà disponible per als ciutadans en el Punt d'Atenció a l'Emprenedor electrònic del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, www.paeelectronico.es

Facilitat per a l'obertura d'empreses

L'objectiu és que el 90% de les empreses es creuen en menys d'un dia i amb aranzels reduïts. Amb aquesta mesura es facilita l'obertura d'empreses amb un procediment electrònic senzill, es redueixen les càrregues administratives (es calcula un estalvi mitjà anual de costos de 21,2 milions d'euros si s'utilitza un instrument notarial per constituir la societat, i de 9,7 milions d'euros si no s'utilitza), i es dóna resposta a diferents iniciatives europees, com l'Small Business Act o la Iniciativa en favor de l'emprenedoria social, que pretenen facilitar l'activitat empresarial.

Segons dades del CIRCE, el 2014 va augmentar la tramitació electrònica un 50% respecte 2013. Dels tràmits realitzats, el 72% van correspondre a autònoms i el 28%, a societats. D'altra banda, el 34% de les societats es van tramitar en menys d'un dia i el temps de tramitació del 98,5% dels autònoms és inferior a un dia. Es destaca també que l'ocupació generada en 2014 entre societats i autònoms ascendir a 25.209 llocs de treball.

Publicada: 05/02/2015