El 'Portal d'emprenedors de CEPES' rep 5.000 visites el 2014

Les àrees són 'Com puc emprendre?', 'On m’assessoren per emprendre?' I 'quin tipus d'ajudes i incentius puc trobar?'

La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) va oferir informació a prop de 5.000 persones i empreses durant 2014 a través del 'Portal d'Emprenedors' allotjat dins del web de CEPES ('www.cepes.es').

En aquest espai online, elaborat per la patronal de l'Economia Social, s'ofereix orientació sobre emprenedoria en fórmules d'Economia Social, així com indicació detallada sobre les diferents ajudes i incentius per emprendre en les diferents modalitats de les empreses d'Economia Social.

El 'Portal d'Emprenedors' també ofereix informació constantment actualitzada sobre serveis, eines i recursos públics existents en cada comunitat Autònoma de suport a l'emprenedor.

Per ajudar a la creació d'empreses de l'Economia Social, el 'Portal d'Emprenedors' de CEPES ofereix contactes d'interès per a les persones que desitgen conèixer amb detall el procés de constitució d'una cooperativa, d'una societat laboral, d'una empresa d'inserció o de l'autoocupació de persones amb discapacitat.

El 'Portal d'Emprenedors' està dividit en tres grans apartats: 'Com puc emprendre?', 'On m’assessoren per emprendre?' I 'Quin tipus d'ajudes i incentius puc trobar?'. Es pot accedir directament a través del següent link: http://www.cepes.es/pagina_cepes=44

Publicada: 25/02/2015