En 2014 es van crear 130 noves cooperatives de treball a la Comunitat Valenciana (+ 4,8%)

"Tot el suport que es verbalitza des de l'administració autonòmica en suport del sector cooperatiu no s'està traduint en euros"

En 2014, s'han creat 130 noves cooperatives de treball a la Comunitat Valenciana, un 4,8% més que l'any anterior, el que suposa 367 llocs de treball directes. "Les cooperatives creen ocupació i de més qualitat davant les dades d'ocupació que estem coneixent hui", ha dit el president de FEVECTA, Emilio Sampedro, durant la roda de premsa oferida aquest matí a València.

D'acord amb les dades presentades hui, el 2014 es van crear 130 cooperatives de treball a la Comunitat Valenciana (68 a València, 11 a Castelló i 51 a Alacant), 4,8% més que l'any anterior, el que en nombre de llocs de treball, suposen 367 nous llocs de treball a tota la Comunitat. Del total de les 2.547 cooperatives valencianes, el 74,5% són de treball. Els sectors d'activitat de les noves cooperatives creades en 2014 correspon al sector serveis (47,1%), ensenyament (6,7%), comerç (21,8%), construcció (11,8%), indústria (10, 9%), transports (1,7%).

"El que és un fet és que el sector cooperatiu ha seguit creant ocupació en plena crisi", ha afirmat Sampedro, segons dades agregades de tot l'Estat, des de l'any 2008 fins al 2014 s'han creat més de 29.000 noves empreses i més de 190.000 llocs de treball. El president de FEVECTA ha posat l'accent al fet que l'ocupació que creen les cooperatives "és estable i de qualitat, ja que el 80% dels treballadors de l'Economia Social gaudeixen d'una relació laboral indefinida".

De fet, Sampedro ha recordat les paraules del director general del Treball Autònom, l'Economia Social i la RSC del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Miguel Ángel García, que recentment reconeixia que "les cooperatives i la resta d'empreses d'economia social han tingut un millor comportament durant la crisi en termes d'ocupació", de manera que, segons dades del Ministeri," s'hagueren salvat més d'un milió de llocs de treball, si s'haguera traslladat aquest mateix comportament a la resta de sectors empresarials".

Reducció dels fons públics

Tot i això, segons Emilio Sampedro, "això contrasta amb l'evolució dels fons públics destinats a l'autoocupació cooperativa i al foment de l'economia social a la nostra comunitat que entre 2011 i 2014 s'han vist retallats en un 72%". El pressupost destinat al foment de l'economia social ha passat de 1,4 milions d'euros en 2011 a 400,000 euros en 2014. Referent a això, el president de FEVECTA ha criticat que "tot el suport que es verbalitza des de l'Administració autonòmica en suport del sector cooperatiu no s'està traduint en euros ".

"Creiem que l'estratègia ha de ser una altra, invertint més en aquells sectors en els quals s'aconsegueixen generar llocs de treball més estables", ha dit el president de FEVECTA, que ha comunicat que es reunirà amb els principals partits que concorren als pròxims comicis amb l'objecte de presentar un document de propostes del sector cooperatiu amb el desig que puguen reflectir-se en els documents programàtics i servisquen de guia i estímul per a la implementació de mesures concretes de foment del cooperativisme durant la pròxima legislatura.

El sector cooperatiu de treball en xifres

Al tancament d'exercici de 2014 hi havia a la Comunitat Valenciana 1.886 cooperatives de treball, un 3,9% més que el 2013 (1.160 a València, 539 a Alacant i 187 a Castelló). Per sectors d'activitat, el major nombre de cooperatives de treball associat es concentra en el sector serveis amb un 54,5%, on en els últims anys s'ha accentuat la creació de cooperatives, sobretot, en àrees qualificades com a nous jaciments d'ocupació (cultura, oci, medi ambient, educació, serveis socials, etc.). El segueixen a distància les cooperatives del sector industrial, que han anat disminuint fins al 16,5%, les del sector de la construcció, que després de la crisi i la bombolla immobiliària s'ha estabilitzat en un 14,2%, els xicotets comerços, que segueixen creixent lentament fins al 11,2% i les dedicades al sector primari amb el 3,6%.

Actualment, 21.003 persones són sòcies i/o treballadores d'alguna cooperativa de treball (6.102 alacantins, 13.020 valencians i 1.881 castellonencs) i segueix incrementant l'interès per constituir cooperatives. El servei d'atenció a emprenedors de FEVECTA va atendre durant 2014 a 294 grups d'emprenedors que buscaven assessorament per crear una cooperativa, un 28% més que l'any anterior. D'aquests grups, 146 eren de València, 111 de la província d'Alacant i 35 de Castelló. Des que va començar la crisi els grups atesos han registrat un increment del 100%. Aquest any es va atendre a un miler de persones de tota la Comunitat.

Perfil dels emprenedors

El servei gratuït d'atenció a emprenedors de FEVECTA va atendre el 2014 un miler de persones en tota la Comunitat Valenciana interessades a crear noves cooperatives. Del total de persones ateses, els homes representen un 53% front al 47% de dones.

Pel que fa al nivell d'estudis, creix 6 punts el nombre dels emprenedors amb estudis superiors (llicenciats i diplomats) fins a arribar al 55,7%. Les persones amb estudis mitjans (batxillerat, FP) roman pràcticament estable amb un 34,6%. Disminueixen aquells que tenen estudis de nivell bàsic fins a un 9.3% i, finalment, les persones sense estudis representen el 0,4%.

Quant a la situació laboral de les persones interessades a crear una cooperativa, els emprenedors en situació d'atur que busquen a la cooperativa una fórmula d'autoocupació, representen el 61%. En el segon lloc els autònoms i els treballadors per compte alié empaten amb un 18% respectivament. En darrer lloc es troben aquells emprenedors que declaren trobar-se en una situació laboral irregular amb un 1% o bé altres persones en altres situacions no declarades amb un 2%.

En relació amb les edats dels emprenedors que han passat durant l'últim any pel servei d'assessorament de FEVECTA, el tram d'edat entre els 25 i els 45 anys és el més nombrós entre els emprenedors que creen cooperatives, amb el 74% els casos. La segona posició és per als majors de 45 anys amb el 21% i els segueixen els menors de 25 anys que se situa en el 5%.

A la pregunta de per què han decidit crear una cooperativa de treball, els emprenedors que han passat pel servei de FEVECTA responien el següent: Pel tancament de l'empresa en la qual treballen (9%), per esperit emprenedor (62%), per regularitzar una situació irregular (11%), per finalització del contracte (4%), per altres motius (12%).

Finalment, entre els projectes empresarials dels emprenedors que volen crear una cooperativa, les activitats més freqüents durant l'últim any van ser, per ordre de preferència: de comerç al detall o a l'engròs (15%), activitats sanitàries, d'atenció a persones i de serveis socials (9,2%), serveis relacionats amb activitats del sector primari (2,3%), les relacionades amb l'ensenyament (9,2%), hostaleria (15%), serveis a empreses (21,8%), activitats culturals, esportives i d'oci (19,8%), serveis immobiliaris i la construcció (5,7%), transport (1%), activitats informàtiques i TIC (1%).

El Servei d'atenció a emprenedors de FEVECTA té com a finalitat última el suport a la creació d'ocupació estable i de qualitat a la Comunitat. Està finançat per la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.

Publicada: 04/03/2015