Es reuneixen per primera vegada els tres grups de treball del Consell de l'Emprenedor sobre bones pràctiques, cultura i finançament de l'emprenedoria

El sector cooperatiu està representat en les diferents comissions

El director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, Raúl Martín, ha presidit la primera reunió del grup de treball del Consell Valencià de l'Emprenedor (CVE) dedicat a les bones pràctiques de l'emprenedoria i que persegueix la revisió dels processos de suport a emprenedors per part dels principals actors de la Comunitat en la matèria.

Així mateix, aquest dimecres s'han reunit els altres dos grups del CVE que han abordat la cultura i finançament de l'emprenedoria. El grup dedicat a la cultura de l'emprenedoria té com a finalitat donar a conèixer els programes de formació d'emprenedors i la seua difusió social. Així com la revisió i establiment de nous processos de gestió per millorar els instruments de suport a l'emprenedor.

D’altra banda, el grup de treball sobre finançament definirà models amb diferents opcions i instruments financers per a la seua aplicació en les diferents etapes del procés d'emprenedoria.

Els tres grups de treball hauran de plantejar unes conclusions sobre el contingut del seu àmbit per al seu trasllat al Ple del Consell Valencià de l'Emprenedor en els propers mesos.

Publicada: 04/03/2015