L’IVACE destinarà 7,3 milions d’euros per finançar projectes d'innovació empresarial

Busca millorar l'accés al finanç ament de les empreses, especialment per al desenvolupament de projectes innovadors en l'àmbit industrial

El DOCV ha publicat aquest dijous l'ampliació en tres milions d'euros del pressupost de la convocatòria per a la concessió d'instruments financers per a Projectes d'Innovació Empresarial per a l'exercici 2014. D'aquesta manera, el Programa d'Innovació Empresarial estarà dotat amb un total de 7,3 milions d'euros que, segons ha destacat el director general d'Indústria, Joaquín Ríos, "facilitarà la generació de nous llocs de treball, reforçarà la inversió industrial i la incorporació de tecnologies en les indústries i també incrementarà el nombre de projectes amb efecte tractor en l'economia regional ".

Ríos ha fet especial èmfasi en la bona acollida que ha tingut aquesta iniciativa i l'elevat nombre de sol•licituds presentades que han motivat aquest increment del pressupost.

"A través d'aquest programa- ha explicat- el IVACE busca millorar l'accés al finançament de les empreses, especialment per al desenvolupament de projectes innovadors en l'àmbit industrial, mitjançant la concessió de préstecs bonificats a cost zero que es complementaran amb una part d'ajuda a fons perdut ".

El director general ha recordat que aquesta convocatòria estava dotada inicialment amb 2,8 milions d'euros i s'ha incrementat en una primera ocasió fins als 4,3 milions i posteriorment s'ha tornat a ampliar fins a arribar als 7,3 milions d'euros actuals.

Així mateix s'ha produït una modificació dels terminis del període subvencionable, de justificació, de presentació de l'aval i d'amortització que estaven previstos.

Programa Instrument Financer per a Projectes d'Innovació Empresarial

Aquest programa s'articula mitjançant préstecs bonificats i subvencions a fons perdut sobre el cost dels projectes d'innovació empresarial associats al préstec i va dirigit a empreses amb seu social o establiment productiu a la Comunitat Valenciana.

El seu objectiu és incrementar la inversió innovadora, facilitar mecanismes de finançament a les empreses de la Comunitat i complementar els estímuls existents a nivell nacional (CDTI Línia Directa Innovació), per estar desenvolupades per empreses més xicotetes o amb menys experiència en aquest tipus de convocatòries.

Està dirigit a donar suport a la Innovació de Producte per a projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de nous productes i serveis o una millora substancial d'ells.

També dóna suport a les actuacions en Innovació de Procés que són les encaminades a la implantació de sistemes de gestió de la producció basats en el model Lean Manufacturing.

El pressupost total subvencionable haurà de ser superior a 20.000 euros i inferior a 175.000 euros. Les ajudes del IVACE es materialitzaran en un préstec bonificat de fins al 100% del cost elegible del projecte, amb un límit màxim de concessió que no superarà els 175.000 euros, a un interès del 0% amb quotes d'amortització semestrals i un aval financer prestat per entitats financeres o per societats de garantia recíproca del 50% de l'import del préstec.

A més, es completarà amb una subvenció a fons perdut del 25% dels costos subvencionables fins a un màxim de 43.750 euros.

Publicada: 05/03/2015