FEVECTA presenta als grups polítics valencians propostes de suport al sector cooperatiu per la legislatura

Sampedro: "És important traslladar a la ciutadania la idea que les cooperatives de treball són una opció d'emprenedoria molt vàlida perquè és la forma d'empresa amb major índex de generació i manteniment d'ocupació estable"

El president de FEVECTA, Emilio Sampedro, i el vicepresident, José Manuel Campo, van iniciar divendres passat una ronda d'entrevistes amb els responsables de les principals forces polítiques valencianes que opten a obtenir representació parlamentària en els pròxims comicis autonòmics. L'objectiu és presentar el document de propostes i reivindicacions pròpies del cooperativisme valencià de treball perquè els partits incorporen aquestes mesures en els seus respectius programes electorals.

La primera d'aquestes reunions ha estat amb la candidata de la coalició Compromís, Mónica Oltra. Entre les propostes contingudes en el document de FEVECTA per promoure "una economia més cooperativa" a partir de la pròxima legislatura, figuren:

  1. L'eliminació d’obstacles que dificulten el desenvolupament de l'activitat empresarial cooperativa i la constitució de noves societats.
  2. Dotar adequadament els pressupostos dels programes destinats a la creació d'empreses i llocs de treball del sector Cooperatiu de Treball i de l'Economia Social.
  3. Promoure la gestió cooperativa de determinats serveis públics d'àmbit local.
  4. Incloure el foment cooperatiu com a mesura transversal en les polítiques actives d'ocupació, d'acord a la Llei d'Economia Social que insta "involucrar les entitats de l'economia social a les polítiques actives d'ocupació, especialment en favor dels sectors més afectats per la desocupació, dones, joves i aturats de llarga durada".
  5. Prioritzar el cooperativisme com a model d'emprenedoria col•lectiva i especialment entre els joves.
  6. Assegurar una participació institucional adequada de les organitzacions representatives del sector. En aquest punt, s'apunta l'actual tramitació de la Llei de Participació i col·laboració institucional de la Generalitat Valenciana com una oportunitat històrica perquè el cooperativisme participe amb la resta d'agents socials, amb estatus de participant, i no només de col·laborador, en tots els fòrums de l'Administració Pública.

Entre les raons esgrimides per promocionar el sector cooperatiu, el president de FEVECTA subratlla la major fortalesa dels projectes empresarials col•lectius, ja que "l'emprenedoria individual és molt vulnerable i fràgil, tal com s'ha demostrat en aquesta crisi". De fet, la supervivència dels projectes empresarials cooperatius als quatre anys és de més del doble que l'emprenedoria individual.

Així mateix, davant la clara tendència a la temporalitat i la precarietat laboral de les contractacions que es materialitzen en els últims temps, segons confirma Sampedro, "les cooperatives generen ocupació estable i de qualitat, ja que són alienes a l'especulació i no busquen la maximització del benefici a curt termini, sinó la sostenibilitat dels llocs de treball i la redistribució equitativa de la riquesa. De fet, més del 80% dels llocs de treball del sector són indefinits".

Per tot això, per a Emilio Sampedro "és important continuar divulgant aquesta possibilitat entre els emprenedors i traslladar a la ciutadania la idea que les cooperatives de treball són una opció d'emprenedoria molt vàlida en els nostres dies, entre altres raons, perquè és la forma de empresa amb major índex de generació i manteniment d'ocupació estable".

Actualment, el sector dóna feina a més de 22.000 persones i compta amb més de 1.904 empreses, de les quals 130 es van crear noves el 2014. Durant els últims anys el sector ha destruït 10 punts menys d'ocupació que la resta d'empreses a la Comunitat.

Publicada: 12/03/2015