L'economia obté representació en el nou Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació

Per a CEPES, permetrà que la formació per a l'ocupació responga de manera eficaç a les necessitats reals d'empreses i treballadors del sector

La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) ha celebrat que la reforma del sistema de formació per a l'ocupació recentment aprovada pel Consell de Ministres atorgue, per primera vegada, representativitat a aquest sector empresarial en la gestió de fons de formació per al ocupació.

El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, considera un "gran encert i resposta a una reivindicació història que s'atorgue veu a l'Economia Social com a agent propi en el disseny i planificació dins dels plans de formació per a l'ocupació i, amb això, estiguen representats directament les més de 44.000 empreses i 2,5 milions de llocs de treball ".

Amb aquesta important novetat, les organitzacions de l'Economia Social consideren que jugaran un paper determinant en la detecció de necessitats, així com en el disseny, la programació i la difusió de l'oferta formativa a l'economia social en l'àmbit de participació que s'estableixi . Això permetrà que la formació per a l'ocupació que es dissenyie responga, segons CEPES, de manera eficaç a les necessitats reals d'empreses i treballadors, aprofitant la seua proximitat i coneixement de la realitat productiva.

Pedreño va afegir que "aquesta possibilitat que ofereix el nou sistema, incrementarà la competitivitat de les empreses de l'Economia Social, i a més facilitarà la creació i manteniment d'ocupació de qualitat".

Així mateix, la mesura inclou accions formatives dirigides a treballadors desocupats que podran estar orientades al foment de l'autoocupació i de l'economia social, així com contemplar la realització de pràctiques professionals no laborals en empreses.

Publicada: 25/03/2015