La llei de participació i col·laboració institucional tira endavant sense incloure les entitats representatives del sector cooperatiu

La Confederació defensava que es garantira un pressupost diferenciat i la participació efectiva de l'economia social

L'últim ple de les Corts Valencianes, abans de les eleccions autonòmiques i municipals, va aprovar amb 81 vots a favor i 6 abstencions, procedents de Coalició Compromís, el projecte de llei de la Generalitat, de participació i col•laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana.

Segons el text aprovat, "la participació institucional que recull aquesta Llei, que correspon a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, es farà sense detriment de la funció d'assessorament que corresponga a altres organitzacions i institucions de caràcter socioeconòmic presents en determinats òrgans de la Administració de la Generalitat. En aquest sentit, les organitzacions representatives de l'economia social i dels treballadors autònoms, participaran en els òrgans i entitats de l'administració de la Generalitat en les competències que afecten directament als respectius interessos de l'economia social i del treball autònom".

Des de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana s'han estat fent gestions fins a l'últim moment per introduir una esmena que garantira un pressupost diferenciat i la participació efectiva de l'economia social. El grup Parlamentari Compromís va impulsar aquesta proposta d'esmena fins a última hora i es va treballar en incloure una disposició addicional genèrica, transaccionada per tots els grups, però al final no hi va haver acord.

En el debat que es va produir durant el Ple, la diputada de Compromís Mireia Mollà va argumentar l'abstenció del seu partit en la creença que, malgrat la necessitat d’una llei de participació institucional, es necessitava un marc de representació més adequat a aquests temps. "S'han d'ampliar els actors en la participació, la participació institucional ha de caminar a un espectre molt més gran que el que planteja la normativa que avui tenim aquí". En referència expressa al sector cooperatiu, segons la diputada Mollà, "hi ha actors que nosaltres entenem que falten en aquests criteris de representativitat en la participació institucional, actors que, probablement, no estiguen emmarcats en els més representatius, com regula la llei de llibertat sindical o del reconeixement dels representants empresarials però que no tenen per què quedar-se al marge de la representativitat i no tenen per què quedar-se al marge que es regule, també en aquest marc legislatiu, la seua fórmula de diàleg, pluralitat, consens, participació, acció social en el que és la representativitat que se li ha de donar en el marc governamental. No entenem per què actors com sindicats sectorials o com, per exemple, cooperatives empresarials, etcètera, no poden tenir un espai de representació en aquest marc legislatiu".

Per la seua banda, la portaveu d'EU a les Corts, Marga Sanz, va recolzar la conveniència d'aquesta llei, encara que la va considerar millorable. "Jo entenc que és millorable i el nostre grup així ho entén, que ha d'ampliar actors en la participació, articular millor els drets i obligacions de les parts, concretar amb major precisió els àmbits d'aplicació", va explicar Sanz.

Tot i que finalment la norma no haja contemplat a les entitats representatives de les cooperatives com a actors participants, la Confederació veu "positiu que finalment la llei reculla a l'economia social com a participant en els òrgans i entitats de l'administració de la Generalitat a les competències que afecten directament als respectius interessos de l'economia social. No obstant això, han manifestat que se seguirà reivindicant "el tractament adequat i la participació de l'economia social a les diferents plataformes tal com estem traslladant als partits polítics en les reunions que s'estan mantenint".

Publicada: 31/03/2015