El Consell Valencià del Cooperativisme dóna llum verda al Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Conunitat

El sector, a l'espera del Pla d'Impuls i Extensió del Cooperativisme Valencià, que hauria de quedar aprovat abans de sis mesos

Com a pas previ abans de la seua aprovació pel Consell de la Generalitat, el Consell Valencià del Cooperativisme (CVC), en la seua última reunió celebrada aquest dimecres, ha informat de manera favorable l'avantprojecte de text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Segons el que disposa la Llei, el Consell ha d'aprovar el text refós, mitjançant decret legislatiu, en el termini de deu mesos a comptar de la publicació en el DOCV de la Llei 4/2014, de modificació de la Llei 8/2003 de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Així doncs, atès que la Llei es va publicar el 17 de juliol de 2014, el termini per aprovar la refosa finalitza el proper 17 de maig.

Pla d'Impuls

D'altra banda, en el transcurs de la seua reunió, el ple del CVC ha arribat al compromís d'aprovar en el termini màxim de sis mesos un esborrany del Pla d'Impuls i Extensió del Cooperativisme Valencià. Les Corts ha instat la Generalitat el 2013 a posar en marxa aquest Pla per 2014 amb una dotació pressupostària suficient. La decisió del CVC reactiva ara aquella resolució que en el seu dia va ser rebuda pel president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa, "com un reconeixement explícit, més enllà de colors polítics, que el nostre model funciona".

Quant al seu abast i contingut, Villaescusa advocava per que l'esmentat pla "no hauria de limitar-se només a les tradicionals línies de suport al cooperativisme, sinó que ha de contemplar-se com una actitud del govern, interioritzada, que abaste totes les àrees i actuacions del Consell".

Publicada: 09/04/2015