La Confederació de Cooperatives presenta les seues reivindicacions als partits polítics davant les pròximes eleccions

Emili Villaescusa subratlla el comportament del cooperativisme en els anys de crisi i trasllada als partits que "és el moment de l'economia social"

La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana ha presentat el sector a les principals formacions polítiques que concorren als comicis del 24 de maig com un model econòmic de diversitat, responsabilitat social, compromís amb el territori i amb la creació d'ocupació estable i de qualitat . "És el moment de l'economia social", ha subratllat el president de la Confederació, Emili Villaescusa, després de finalitzar la ronda d'entrevistes amb els partits polítics que aspiren a governar la Generalitat Valenciana.

En una situació econòmica desfavorable com l'actual, les cooperatives han seguit creixent en massa social i han mantingut l'ocupació, en nivells superiors a qualsevol altra fórmula empresarial, generant a més 1.577 llocs de treball nets més a 31 de desembre de 2014 respecte a 2013. La Confederació representa més de 2.500 empreses, 75.000 llocs de treball estables, més d'un milió i mig de socis i 18.000 milions d'euros de volum econòmic.

Les cooperatives s'han mostrat en els últims anys com un model de present i de futur. Amb els seus valors i principis han demostrat un comportament positiu i sostenible en moments difícils. I és ara, quan s'està generant ocupació, quan es necessita donar un impuls al sector des del Govern autonòmic.

Reivindicacions

Entre les seues reivindicacions, la Confederació considera fonamental participar en totes les plataformes de l'Administració en què es prenen decisions que afecten les empreses cooperatives. En aquest sentit, Emili Villaescusa ha assegurat que ha arribat "el moment de considerar les cooperatives com un agent social reconegut en la interlocució amb l'Administració".

D'altra banda, la Confederació ha demanat als partits polítics que consideren el cooperativisme en el seu discurs polític i que es tingua en compte en totes les mesures que s'arbitren des de l'Administració.

La Confederació ha sol•licitat la posada en marxa, amb dotació pressupostària suficient, del Pla d'Impuls i Extensió del Cooperativisme aprovat per les Corts Valencianes, a més de la dinamització del Consell Valencià del Cooperativisme. Per al president de la Confederació, "hem de passar de les paraules i els bons propòsits als fets, no es pot demorar la posada en marxa del Pla d'impuls del cooperativisme i cal dotar-lo amb mitjans i recursos suficients perquè sigua veritablement un motor de la generació d'iniciatives empresarials".

El sector cooperatiu ha sol•licitat als partits la subscripció d'un conveni amb la Generalitat, que desenvolupe el programa de participació de les cooperatives en la gestió de serveis públics, amb compromisos per ambdues parts. Per la seua pròpia naturalesa jurídica, pels seus valors, per la seua àmplia xarxa territorial i pel seu compromís amb la qualitat de vida dels valencians, el cooperativisme constitueix un model idoni per col•laborar amb els poders públics en la prestació de serveis als ciutadans.

Emili Villaescusa ha reiterat als partits polítics que "l'economia necessita la nostra manera de fer les coses, l'economia necessita empreses sostenibles" i que "amb el cooperativisme guanya tota la societat valenciana". En el transcurs de les reunions, la Confederació ha traslladat la necessitat d'impulsar mesures que prioritzen el cooperativisme i l'economia social com a model d'autoocupació col•lectiva, especialment entre els joves, tant en els sistemes educatius i formatius com en els programes públics d'ocupació i en la reconversió d'empreses en crisi, sense relleu generacional o abocades al tancament.

La Confederació reclama a més equitat en la distribució dels fons a gestionar per les comunitats autònomes provinents de l'Administració Central, entenent que la Comunitat Valenciana està sent injustament tractada en el model de finançament territorial actual.

Publicada: 22/04/2015