Luiso Cervellera: «Fer la Declaració Educativa és per a la UCEV un compromís amb la societat, amb l'educació i amb el cooperativisme»

La Formació Professional centra la 6na Declaració Educativa de les cooperatives d'ensenyament

La Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV) ha presentat la seua 6na DECLARACIÓ EDUCATIVA, titulada "La societat necessita una Formació Professional per a la vida", en un acte públic al que han assistit entitats i representants de la Comunitat educativa, representants polítics i sindicals i del sector cooperatiu.

A la inauguració de l'acte han participat el secretari autonòmic d'Educació, Manuel Tomás, el director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, Raúl Martín, i el president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa, junt al president de la UCEV , Luiso Cervellera.

La Declaració d'enguany de les cooperatives d'ensenyament està dedicada a la Formació Professional. «La volem per compartir amb el món la manera d'entendre el món i l'educació de les cooperatives d'ensenyament», ha explicat Cervellera. "Ara que la Formació Professional és de nou la resposta, les Cooperatives d'Ensenyament valencianes presentem aquesta Declaració Educativa com a compromís i com a invitació a caminar juntes. Es tracta d'aconseguir persones competents al llarg de la vida i evitar l'abisme entre el marc d'ensenyament i la vida professional", ha apuntat el president de la UCEV.

Per al secretari autonòmic d'Educació, «hui és un dia important per l'educació valenciana». Tomás ha parlat «d'oportunitat» a l'hora d'abordar el tema de la Formació Professional i ha comentat que algunes de les qüestions contingudes en la Declaració poden ser incorporades en les polítiques públiques. El secretari autonòmic ha destacat la desocupació i l'abandonament escolar primerenc com a dos dels problemes actuals més preocupants on la FP al llarg de la vida pot jugar un paper clau.

Per la seua banda, el director general d'Economia, ha parlat de la importància de posar les competències en matèria cooperativa i d'emprenedoria baix la mateix direcció general perquè estan estretament lligades i perquè reforça el paper del cooperativisme, que «és alguna cosa més que una forma jurídica», ha dit. Seguidament, Raúl Martín ha recordat el bon comportament del sector durant 2014 quant a creació de cooperatives i generació de nous llocs de treball. En aquest temps de recuperació econòmica, Martín ha reivindicat el paper de la FP en la contribució a la reindustrialització de la Comunitat.

Durant la seua intervenció, el president de la Confederació ha parlat de «l'oportunitat de la declaració i del seu títol». Villaescusa ha remarcat que les cooperatives d'ensenyament «sou un exemple a imitar i a contemplar», perquè, segons la seua opinió, «cal fer declaracions i manifests perquè res del que passa a la nostra societat ens és aliè i hem de manifestar la nostra posició». «Des de la Confederació», ha dit el president de la Confederació, «estem junts en açò de la formació» i ha recordat que forma part del cinquè principi de les cooperatives, al igual que el sisè que és el de la intercooperació.

La Declaració d'enguany de les cooperatives d'ensenyament està dedicada a la Formació Professional. «La volem per compartir amb el món la manera d'entendre el món i l'educació de les cooperatives d'ensenyament», ha explicat Cervellera. "Ara que la Formació Professional és de nou la resposta, les Cooperatives d'Ensenyament valencianes presentem aquesta Declaració Educativa com a compromís i com a invitació a caminar juntes. Es tracta d'aconseguir persones competents al llarg de la vida i evitar l'abisme entre el marc d'ensenyament i la vida professional", ha apuntat el president de la UCEV.

La Declaració

Patxi de Juan, professor del CIFP La Misericòrdia i coordinador de la Declaració Educativa, va explicar com s'havia desenvolupat el treball al llarg de les diferents sessions al si de la Taula per la FP de la UCEV. «Quan em preguntaren si volia participar en la Declaració, vaig dir que sí. Ara el que diria és gràcies. Ha estat un honor», ha explicat de Juan. Per a ell i per a la comissió de redacció, també era important que la declaració «donara resposta a les qüestions que els centres es plantegen en el dia a dia».

Les propostes de les Cooperatives d'Ensenyament per a aquesta etapa educativa són:

  • Professorat competent i sempre al dia per atendre un alumnat heterogeni.
  • Empreses conscients de la seua responsabilitat com a espais complementaris d'aprenentatge. Cal que els docents entren a les empreses i els professionals a les aules.
  • Tendir a una oferta de formació contínua, de qualitat, innovadora, atractiva i flexible per adaptar les competències a les necessitats i a les exigències del mercat laboral actual. Una formació professional per a la vida.
  • Aspirar a la polivalència de l'alumnat, ja que la integració laboral es produirà en una xicoteta o mitjana empresa, o serà el resultat d'un procés d'autoocupació, a la polivalència resideix una de les claus del futur.
  • Transcendir l'aula taller com a únic entorn d'aprenentatge. A més, en un espai europeu obert, és important que les qualificacions tinguEn un marc europeu de referència, de manera que les empreses i les institucions d'acollida les reconeguen.
  • Serveis d'informació, orientació i assessorament permanents, de fàcil accés i qualitat, que faciliten a l'alumnat eines per a gestionar la pròpia trajectòria formativa i professional.
  • Treball col·laboratiu i en xarxa en tots els àmbits i nivells de l'FP.
  • Responsabilitat social, ja que defensem una educació i una formació inclusives que garantisquen la igualtat d'oportunitats. La Formació Professional té un doble objectiu: contribuir a les possibilitats de treball i de creixement econòmic, i respondre a les necessitats de la societat.

Publicada: 06/05/2015