La Confederació de Cooperatives i FEVECTA conviden els partits polítics valencians a parlar de cooperativisme

"El paper del cooperativisme en la recuperació econòmica de la Comunitat. La visió dels partits polítics valencians"

En plena campanya electoral, la Confederació de Cooperatives en col•laboració amb FEVECTA han celebrat la taula rodona titulada: "El paper del cooperativisme en la recuperació econòmica de la Comunitat. La visió dels partits polítics valencians", en què han intervingut: Raúl Martín Calvo (PPCV), José Muñoz (PSPV-PSOE), Fran Ferri (Compromís), Maria Àngeles Llorente (EUPV), David Torres (Podemos) i Eduardo Goig (Ciutadans), ja que UPyD ha excusat l'absència del seu representant per motius personals. La taula ha estat moderada pel president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa.

Tots els partits han coincidit a destacar la importància del cooperativisme per les seues aportacions econòmiques i socials i s'han compromès a millorar el seu suport mitjançant mesures de foment i impuls en la pròxima legislatura.

(Resum de comentaris i propostes)

Raúl Martín (PPCV): "VOLEM QUE L'EMPRESA COOPERATIVA SIGA LA PRIMERA OPCIÓ QUAN ALGÚ VULLGA POSAR EN MARXA LA SEUA IDEA DE NEGOCI"

 

 • La incorporació de les competències de Cooperativisme i Economia Social a la DG Economia, Emprenedoria i Cooperativisme pretén avançar en la consideració integral de les cooperatives des dels seus aspectes econòmics, empresarials i financer, potenciant el seu valor per l'emprenedoria; però destacant els aspectes del cooperativisme vinculats al treball i l'ocupació.
 • Anuncia la digitalització del Registre i la posada en marxa en les pròximes setmanes del Registre telemàtic, primer amb el DUE i, a continuació, amb la resta de tràmits registrals.
 • Augment pressupostari global en 2015 de més de 1'3 milions d'euros provinents de l'aportació de l'Estat per a programes de foment de l'ocupació en cooperatives i societats laborals,
 • S'habilitarà una línia d'ajudes per sufragar les despeses de constitució d'una cooperativa.

 

José Muñoz (PSPV-PSOE): "LES COOPERATIVES HAN DE SER UNA FIGURA PROTAGONISTA EN EL CANVI DE MODEL DE LA NOSTRA ECONOMIA, COM A ELEMENT FONAMENTAL DE GENERACIÓ D'OCUPACIÓ I RIQUESA"

 

 • Eliminar les traves burocràtiques a la constitució i tràmits de les cooperatives.
 • Incloure a les cooperatives en les clàusules socials perquè puguen participar en la contractació pública en millors condicions.
 • Primar les cooperatives com a element essencial per al desenvolupament de la Llei de Dependència.
 • Destinar fons de Garantia Juvenil per ajudar els joves menors de 30 anys desocupats a què creen cooperatives com a alternativa laboral.

 

Fran Ferri (Compromís): "LES COOPERATIVES NO HAN DE SER UN AFEGIT DEL NOSTRE MODEL ECONÒMIC, SINÓ UNA PART FONAMENTAL D'AQUEST"

 

 • Suport de les administracions als processos de recuperació d'empreses en crisi per part dels seus treballadors.
 • Desenvolupar un Pla de suport al Cooperativisme per a la propera legislatura.
 • Ple reconeixement del cooperativisme valencià com a agent en el marc del diàleg social.
 • Tenir en compte a les cooperatives en les clàusules socials sempre, no només en cas d'empat, ja que aquest gairebé mai es produeix.
 • Abordar la modernització del Registre de Cooperatives.
 • Impulsar la creació de cooperatives de treballadors domèstics per millorar les condicions laborals d'aquest col•lectiu.

 

Maria Àngels Llorente (EUPV): "LES COOPERATIVES HAN DEMOSTRAT QUE TENEN IDEES, COMPETÈNCIA I CORDURA, I EL QUE ELS FALTA ÉS SUPORT I FINANÇAMENT SUFICIENT"

 

 • Incloure programes de cooperativisme en l'educació: "Cal educar els nostres joves en el cooperativisme i en els seus valors".
 • Seguiment rigorós de la Llei de Cooperatives de la CV i la seua recent reforma perquè es complisca i es desenvolupe adequadament.
 • Compliment del Pla d'Impuls i Extensió del Cooperativisme Valencià, pendent d'aprovació.
 • Incloure el foment cooperatiu com a mesura transversal en les polítiques públiques d'ocupació. Crear en el SERVEF un grup transversal de promoció cooperativa.
 • Ple reconeixement com un agent més en el diàleg social.

 

David Torres (Podem): "NO HI HAURÀ EIXIDA DE LA CRISI SENSE UN CANVI DE MODEL PRODUCTIU"

 

 • Eliminar les traves burocràtiques en la constitució d'una cooperativa.
 • Digitalització del Registre i dotar-lo amb els recursos humans suficients.
 • Tenir en compte a les cooperatives en les clàusules socials sempre, no només en cas d'empat.
 • Implementar programes de formació sobre cooperativisme especialment dirigit a joves i majors de 45 anys.
 • Establir un pla d'incentius fiscals per a les cooperatives.
 • Pla integral de foment cooperatiu en l'àmbit agroalimentari.

 

Eduardo Goig (Ciutadans): "LES COOPERATIVES HAN DE SER PROMOGUDES I DEFENSADES PER REPRESENTAR UN TEIXIT EMPRESARIAL SÒLID I ESTABLE"

 • Proposa que empreses, sector econòmic i les institucions deixen de pensar en els diners i pensen més en el benefici dels ciutadans pel que fa a creació d'ocupació estable, a obtindre un salari just que permeta a les persones viure dignament, el que s'identifica bastant amb el objectiu de les cooperatives.
 • Proposa facilitar al ciutadà l'emprenedoria a través de les "empreses preconstituïdes". Quan algú vullga crear una cooperativa, isca del notari i el mateix dia podrà facturar i començar a funcionar i tots els tràmits necessaris ja s'hauran fet des de les pròpies administracions.
 • Participació com a agent amb reconeixement ple en aquells fòrums en els que altres agents socioeconòmics participen.

Publicada: 13/05/2015