El director general d'Economia Social del ministeri afirma que les Cooperatives són un valor segur en temps de crisi

Actualment hi ha 35.000 Cooperatives i Societats laborals que donen ocupació directa a quasi 340.000 persones

El director general del Treball Autònom, de l'Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses del ministeri, Miguel Ángel García Martín, ha afirmat hui que l'economia social, i en concret les cooperatives, han demostrat ser un valor segur en temps difícils.

“Durant els anys de crisi econòmica –va assenyalar- la destrucció d'ocupació en aquestes empreses ha sigut nou punts inferior al de la resta de les fórmules societàries. Quant a les cooperatives d'ensenyament el nombre de treballadors d'aquestes entitats donats d'alta en la Seguretat Social, ha augmentat quasi un 8% des de 2008, en passar de 12.924 enguany, a 14.007 en 2011”.

Actualment, segons dades aportades pel Ministeri, existeixen 35.000 cooperatives i Societats laborals que donen ocupació directa a quasi 340.000 persones. Miguel Ángel García exposava aquestes dades en la inauguració del XV Congrés de Cooperatives d'Ensenyament UECoE que se celebra aquests dies en Sanxenxo (Pontevedra), sota el lema “Més educació, més cooperació, millor futur”.

Durant la seua intervenció va posar en relleu que recolzar i impulsar el cooperativisme és una decisió rendible, no sols en termes de creació d'ocupació i riquesa, sinó també en termes de creació de teixit social. En aquest sentit va lloar a les cooperatives d'ensenyament per ser centres permanents per a la pràctica d'una educació oberta, democràtica i plural.

Entre les mesures que s'han posat en marxa per a estimular l'emprenedoria cal destacar que els pressupostos d'enguany, destinats al foment del treball autònom i de l'economia social, arriben a la xifra de 940 milions d'euros, que beneficiaran a 400.000 persones.

Així mateix, va afegir que 150.000 emprenedors de tota Espanya podran posar en marxa els seus projectes empresarials enguany en capitalitzar el 100% de la seua prestació per desocupació.

Cooperatives d'ensenyament

Les Cooperatives d'Ensenyament i altres Centres Educatius d'Economia Social van crear 5.000 llocs de treball nets entre 2008 i 2012, passant de 23.000 socis cooperativistes, persones contractades i ocupacions indirectes a més de 28.000.

En 2012, el nombre de Cooperatives d'Ensenyament i Centres Educatius d'Economia Social és de més de 600 i el nombre d'alumnes en el mateix exercici és de 277.000 en tot l'Estat. El 95% de les Cooperatives són de treball associat, constituïdes per professores i el 5% restant són mixtes i de pares, ubicades en les comunitats de Catalunya, Euskadi i a la Comunitat Valenciana.

El sector cooperatiu d'Ensenyament representa el 10%, aproximadament, de l'Ensenyança Privada concertada a Espanya, que suposa el 40% del total de l'Ensenyança del nostre país.

Hui, divendres 19 de octubre, finalitza el 15é Congrés de Cooperatives d’Ensenyament, que s’està celebrant des del dimercres en Sanxenxo, en el marc dels actes commemoratius de l’Any 2012, proclamat per l’ONU, Any Internacional de les Cooperatives.

Publicada: 19/10/2012