CEPES assenyala la importÓncia que el Programa Nacional de Reformes 2015 contemple l'Economia Social

Es fomentarà l'emprenedoria, la creació d'empreses d'Economia Social i la incorporació de joves i persones en risc d'exclusió

La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) destaca l'aposta per impulsar l'Economia Social i que aquest sector, que representa el 10% del PIB, ocupe, per primera vegada, un lloc destacat dins del Programa Nacional de Reformes (PNR) de 2015.

"És important que s'haja materialitzat, tant en el PNR com en els últims Consells de Ministres, una aposta per l'Economia Social i, amb això, s'impulse aquest model econòmic en el qual preval la persona, l'ocupació de qualitat, la responsabilitat social, la cohesió social i territorial, i empreses compromeses amb el seu territori ", ha subratllat el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

El PNR inclou nombroses referències a l'Economia Social per completar l'agenda de reformes dissenyada pel Govern per als pròxims quatre anys. Una de les prioritats és la generació i manteniment de l'ocupació, un aspecte en el qual el president de CEPES "destaca que l'Economia Social, ha creat més de 29.000 empreses i 190.000 llocs de treball durant els últims sis anys".

Les reformes sobre l'ocupació en l'Economia Social que inclou el PNR estan encaminades a incentivar l'autoocupació i l'emprenedoria, amb particular atenció a les activitats d'Economia Social (cooperatives, societats laborals ...) i al treball autònom. A més, es proposa incentivar la contractació de joves i fomentar la inserció laboral de persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social.

CEPES, com a patronal de l'Economia Social, vol continuar el diàleg amb Administracions Públiques i forces polítiques per aconseguir el seu definitiu compliment, així com incloure altres iniciatives que permitisquen el desenvolupament d'aquest sector econòmic.

Publicada: 28/05/2015