CAIXA POPULAR presenta uns beneficis de 5,3 milions d’euros a la seua assemblea general

L'entitat reconeix la trajectòria de José M. Soriano, que deixa la presidència de la cooperativa en complir 70 anys

Caixa Popular va celebrar dijous passat la seua Assemblea General en la qual es van presentar les Memòries Anuals de l'entitat, tant Econòmica com Social, així com els resultats més significatius de l'exercici 2014.

L'acte, en què es van aprovar els Comptes Anuals, la Distribució de l'excedent i es van presentar les Polítiques del Pla Estratègic de l'entitat financera, va comptar amb la presència dels 259 socis treballadors i dels representants de les més de cent cooperatives sòcies.

L'estratègia de Caixa Popular continuarà fixant les claus en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca cooperativa, diferenciada i més social, que permeta seguir sent una entitat netament valenciana.

En l’Assemblea General d'aquest any es va reconèixer la figura de Josep M. Soriano, director general de l’entitat de 1979 a 2010 i actual president de Caixa Popular, que deixa el càrrec en complir 70 anys.

5,3 milions d'euros en 2014

En l'exercici 2014 Caixa Popular va obtindre un benefici de 5,3 milions d'euros, després de fer unes dotacions de 15 milions d'euros. El Benefici, abans d'impostos també va experimentar un creixement del 209%, situant-se en una ràtio sobre ATM (ROA) del 0,45.

L'entitat va finalitzar l'exercici amb uns Dipòsits de 1.100 milions d'euros, el que va representar un increment del 19% respecte al 2013.

Així mateix, Caixa Popular va continuar donant préstecs. En un entorn de reducció del crèdit, les Inversions creditícies es van situar en 730 milions d'euros, la qual cosa va suposar un 6% d'increment respecte a l'exercici anterior.

Les dotacions al Fons d'Insolvència de 15 milions d'euros van situar la cobertura total de la Morositat, comptant els immobles adjudicats en un 74%, amb una ràtio de mora del 10,14%.

Tendència positiva en l'exercici 2015

Amb els resultats del primer trimestre del 2015 la tendència que segueix Caixa Popular és positiva, tant en resultats, en creixement del Negoci com en Morositat, que continua reduint-se.

En taxa interanual, en aquests primers mesos de l'exercici s'han incrementat en un 7% les Inversions creditícies, també la Tresoreria ha augmentat en un 16% i els Dipòsits han crescut un 18%.

La ràtio de morositat se situa en el 9,59%, amb una cobertura, comptant immobles, del 80%.

Els resultats trimestrals han crescut en 1,2 milions d'euros, amb un creixement interanual del 124%, i un ROA del 0,40 al final del primer trimestre.

Publicada: 01/06/2015