L'Ajuntament de Paterna publica les bases de les Ajudes a la creació de cooperatives locals per a l'any 2015

Es pretén fomentar l'autoocupació com a forma d'inserció laboral, ajudant amb les despeses de constitució i posada en marxa

El Butlletí Oficial de la Província de València acaba de publicar les bases de les ajudes convocades per l'Ajuntament de Paterna per tal d'incentivar econòmicament la generació de nova ocupació estable a través de l'impuls a la creació d'empreses d'Economia Social (Cooperatives i Societats Laborals) que s'instal•len al seu municipi.

El Concepte subvencionable són les despeses inicials necessàries per a la posada en marxa de Societats Cooperatives i Laborals en què de forma ineludible han d'incórrer tots els projectes amb caràcter previ a l'inici de l'activitat econòmica, i possibilitar així la seua constitució i, per tant, la incorporació com a socis treballadors a persones desocupades de Paterna, fomentant l'autoocupació com a forma d'inserció laboral, especialment per a aquells col•lectius en situació d'exclusió social, amb especials dificultats d'accés al finançament bancari ordinari.

Aquestes ajudes constitueixen una mesura més d'impuls i suport a la iniciativa emprenedora per part de l'Ajuntament de Paterna, que se suma a la posada en marxa del Viver Municipal de Cooperatives, que ofereix allotjament en condicions avantatjoses als projectes de persones emprenedores locals que es materialitzen en la creació d'una cooperativa o societat laboral.

TERMINI

El termini de presentació de sol•licituds començarà l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i finalitzarà el dia 30 novembre 2015.

Per accedir a les bases reguladores d'aquests ajuts feu clic aquí

Publicada: 03/06/2015