Les empreses i entitats de l'Economia Social incorporen "un percentatge molt superior" de persones amb discapacitat en les seues plantilles

Segons l'estudi de Fundación ONCE i CEPES, el 6,2% dels treballadors d'aquestes empreses té una discapacitat reconeguda davant l'1,7% en les empreses mercantils

Fundació ONCE i la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) han elaborat un estudi sobre la inclusió de les persones amb discapacitat en aquest sector empresarial, que es caracteritza per la valoració de l'ésser humà i la generació de valor social per sobre dels resultats econòmics.

L'anàlisi ha estat realitzat per la consultora Abay Analistas Econòmics amb el cofinançament del Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu lluita contra la discriminació 2007-2013.

De l'estudi es desprèn que les empreses i entitats de l'Economia Social incorporen "un percentatge molt superior" de persones amb discapacitat en les seues plantilles (el 6,2% dels treballadors) en comparació amb la resta d'empreses mercantils (el 1,7 %). L'informe demostra que, en l'Economia Social, en comparació amb altres fórmules empresarials, hi ha una major presència de persones amb discapacitat en totes les branques d'activitat considerades, excepte en sectors on es requereix un esforç físic superior, com ara l'agricultura.

Així per exemple, en Sanitat i Serveis Socials hi ha un 16,8% de treballadors amb discapacitat en l'Economia Social, sobre un 3,2% en les empreses mercantils. Aquest percentatge es manté en altres àrees d'activitat com la Indústria (el 2,8% i el 1,2%) i l'Educació (2% i 1%).

Una variable rellevant en la contractació de persones amb discapacitat en l'Economia Social és la mida de la empreses, ja que el percentatge de treballadors amb discapacitat és superior en aquelles de grans dimensions sobre les mitjanes (el 9,3% i el 2,2 % respectivament).

Per regions, Andalusia, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Madrid aglutinen, en conjunt, el 63% del total dels treballadors amb discapacitat en empreses mitjanes i grans.

Quota de Reserva

Per comunitats autònomes, s'observen importants diferències en el compliment de la quota de reserva per a persones amb discapacitat per part d'empreses i entitats de l'Economia Social. El nivell més elevat de compliment (entre el 70% i el 75%) és l'integrat per Múrcia, Astúries, Cantàbria, Andalusia, Catalunya, Balears i Castella i Lleó. Per contra, Galícia, Navarra i el País Basc són les comunitats autònomes amb menors nivells de compliment, amb un percentatge inferior al 35%.

L'element facilitador més important per al compliment de la quota de reserva és la presència prèvia de persones amb discapacitat a la plantilla. A més, la majoria de les entitats assenyalen que no troben cap tipus de dificultat en el procés d'integració de persones amb discapacitat en les seues plantilles (78,5% de les empreses que compleixen amb la quota).

Una altra característica és que la majoria de les empreses d'Economia Social inclouen la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat i l'accessibilitat universal dins dels seus estatuts o manuals.

Trobades Economia Social-FSC Inserta

En el marc del conveni de col•laboració subscrit entre la Fundació ONCE i CEPES, es celebraran diverses trobades autonòmiques a Múrcia, Andalusia, Aragó, Navarra, Comunitat Valenciana, País Basc i Catalunya entre entitats de l'Economia Social i FSC-Inserta, la consultora de recursos humans de Fundació ONCE, per tal de fomentar el coneixement mutu i donar a conèixer els serveis especialitzats que presta aquesta entitat per a l'ocupació de les persones amb discapacitat.

L'objectiu d'aquests esdeveniments és que les empreses i entitats de l'Economia Social coneguen els serveis de FSC-Inserta i, amb això, es milloren els seus percentatges de contractació de persones amb discapacitat.

L'estudi està disponible en format pdf accessible a les web de CEPES ('www.cepes.es/publicaciones_cepes'), així com en Fundació ONCE ('www.fundaciononce.es/es/pagina/publicaciones-1') i el portal Per Talent ('www.portalento.es/comunicación/publicaciones').

Publicada: 25/06/2015