La Confederaciˇ de Cooperatives reivindica el cooperativisme com a alternativa id˛nia per al canvi de model econ˛mic que propugna el nou govern auton˛mic

Emili Villaescusa: "Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen organitzacions igualitàries"

"Les cooperatives som pioneres de la igualtat. L'entenem com un element indispensable per reforçar actituds cíviques de respecte i solidaritat, com una arma per lluitar contra qualsevol classe d'exclusió", ha declarat el president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa, en l'acte organitzat per la Confederació a Alacant per commemorar el 93è Dia Mundial del Cooperativisme.

L'acte, que ha pres com a fil conductor el lema triat enguany per l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI), "Tria cooperativa, tria igualtat". Durant la celebració s'ha posat en valor la gran capacitat de les cooperatives per fomentar en l'àmbit econòmic i empresarial la igualtat d'oportunitats de tot tipus de col·lectius i, en general, destacar que els valors del cooperativisme fan de les cooperatives un model d'empresa que dóna resposta a la cohesió i la inserció social.

Un model igualitari i democràtic, compromès amb l'ocupació estable i de qualitat

Durant l'acte, també ha quedat clar el compromís de les cooperatives per les necessitats del territori i per generar ocupació estable i de qualitat. Amb 2.547 cooperatives que generen 77.280 llocs de treball directes i un volum de negoci de més de 18.760 milions d'euros, la Valenciana és la tercera comunitat en nombre de cooperatives i d'ocupació de tot l'Estat. Destaca especialment el fet que el 84,20% dels llocs de treball en les cooperatives de la Comunitat Valenciana són indefinits, arribant a xifres superiors al 97% en alguns sectors.

Aquest compromís també s'ha mantingut durant els anys de crisi. No en va, en el període 2007-2014 la destrucció d'ocupació ha estat més de 6,5 punts inferior a la del conjunt de l'economia. En aquest sentit, des de l'inici de la crisi, 64.942 persones es van incorporar com a socis a cooperatives, constituint 7.579 noves cooperatives en tota Espanya. A la Comunitat Valenciana s'han creat 764 noves cooperatives en aquest període, que han generat 3.138 llocs de treball.

Les dones ocupen gairebé la meitat dels llocs de treball a les cooperatives, xifra que arriba al 75% en alguns sectors d'activitat. Així mateix, el capital humà d'aquest tipus d'empreses és majoritàriament jove, ja que gairebé el 50% dels seus treballadors és menor de 40 anys. A més, el seu model associatiu i cooperatiu resulta especialment adequat per afavorir la integració de col•lectius de difícil inserció laboral.

El cooperativisme, element fonamental del canvi de model econòmic

A partir d'aquestes xifres i tenint en compte que un milió i mig de persones a la Comunitat Valenciana formen part d'alguna cooperativa, Emili Villaescusa ha reivindicat que "el cooperativisme és l'alternativa idònia per al canvi de model econòmic que propugna el nou Govern Autonòmic ".

El president de la Confederació ha mostrat en la seua intervenció la seua confiança que la voluntat política del nou Consell es traduirà pompte en fets concrets i ha expressat el seu desig de participar del diàleg social de la Comunitat "amb veu pròpia junt a la resta d'agents socials" amb la ferma voluntat de "que s'eliminen barreres administratives per constituir noves cooperatives, que s'atenguen les nostres especificitats en el desenvolupament de polítiques públiques, que es prioritze el cooperativisme com a model d'èxit en l'emprenedoria col•lectiva, i que es pose en marxa el Pla d'Impuls i Extensió del Cooperativisme, que va ser aprovat per unanimitat en l'anterior legislatura per tots els grups polítics".

Homenatge a tres cooperatives

Durant aquesta jornada, la Confederació de Cooperatives ha homenatjat a les cooperatives alacantines Íntegra Asesores, de treball; Albafruits, agroalimentària; i Caixa Rural Central d'Oriola, de crèdit, per la seua trajectòria empresarial i per la seua contribució a la generació d'ocupació, riquesa i arrelament al territori en els seus respectius àmbits d'activitat.

INTEGRA ASESORS COOP. V. Cooperativa de treball associat de Villena que, des de fa més de vint anys, desenvolupa una intensa tasca promotora del cooperativisme en el seu territori, més enllà de la seua activitat d'assessorament a empreses, que ha donat com a resultat una gran implantació d'aquest model en la zona.

Desenvolupa la seua vocació empresarial solidària amb mesures molt concretes, que s'articulen al voltant de dos principis elementals: la Responsabilitat Social Empresarial i la Intercooperació. La cooperativa va obtenir el 2011 el 1r Premi a la Conciliació de la Vida Familiar, Laboral i Personal, concedit per l'Ajuntament de Villena. El seu reglament de règim interior és tot un exemple en aquest objectiu: la meitat de la plantilla està integrada per dones i dos dels cinc membres del consell rector també ho són.

Forma part del grup de socis d' "INTEGRATS PEL TREBALL", un Centre Especial d'Ocupació que procura treball a malalts mentals i discapacitats físics a què aquesta cooperativa dóna garantia jurídica i financera.

Recentment, ha estat impulsora de Becoop, un projecte local de networking cooperatiu que aposta per reforçar la identitat i competitivitat de les cooperatives.

ALBAFRUITS. És una cooperativa agroalimentària que, en poc més d'una dècada, s'ha convertit en una marca de futur amb gran penetració en mercats emergents, compromesa amb la integració en estructures de segon grau, i que combina encertadament la singularitat dels seus productes amb la qualitat i seguretat alimentàries. Tot això amb un rigorós respecte pels valors, la tradició i el paisatge de l'entorn de Albatera.

En tan sols quinze anys, la cooperativa ha passat dels tres milions de quilos comercialitzats a l'any 2000 als dotze milions de la darrera campanya. I la seua xifra de negoci supera àmpliament els sis milions d'euros anuals. Actualment, Albafruits està formada per 230 socis, dels quals més del 50% són dones. La seua plantilla, amb prop del 70% de personal femení, la conformen més de 80 persones. És la major empresa d'Albatera i proporciona suport econòmic a més de 300 famílies.

Albafruits i el 100% dels seus socis posseeixen la certificació Global GAP, que ofereix la màxima qualitat i seguretat alimentària, combinant la innovació amb la tradició en la manipulació i envasat dels seus productes, el que permet portar els sabors de la Mediterrània al cada vegada més atractiu mercat gastronòmic.

CAIXA RURAL CENTRAL D'ORIHUELA. És la major caixa rural amb seu a la Comunitat Valenciana, constituïda fa 70 anys i amb gairebé un segle d'experiència, és una entitat genuïnament local, fortament arrelada a la comarca del Baix Segura del Segura, que serveix a les mateixes persones amb qui conviu i que, en un entorn cada vegada més competitiu i exigent, ha sabut donar una resposta coherent als reptes de la indústria financera, recolzant-se en l'eficiència, l'esperit crític i l'afany de superació.

Més del 40% dels habitants d'Orihuela són socis d'aquesta cooperativa de crèdit, que té un important nombre d'oficines a la localitat, si bé la zona d'influència de Caixa Rural Central s'estén entre Alacant i Múrcia: des del Campello fins a Yecla o Cartagena es distribueixen els seus més de 70 oficines. La cooperativa no ha tancat ni una sola oficina a aquests anys de crisi.

L'esforç de Caixa Rural Central per la defensa dels seus valors impregna també als seus més de 250 treballadors, gairebé la meitat 45% dones. El nombre de clients supera els 130.000 i ha estat capaç de trobar l'equilibri entre la banca de proximitat -tradicional entre les caixes rurals- i la banca electrònica.

Al llarg de la seua història, aquesta Caixa Rural ha dut a terme una ingent obra social: donació d'ambulàncies; col·laboracions amb Creu Roja, Càritas, Manos Unidas, Red Madre, Banc d'Aliments, Comerç Just i altres ONG; ajudes a associacions locals de diversa índole; suport a l'esport i les festes locals, entre altres iniciatives.

Publicada: 02/07/2015