LA RESPUESTA MÁS CORTA A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES

Es necessari instrumentalitzar la prestació laboral del soci a través d´un contracte de treball?

En les Cooperatives de Treball Associat la relació del soci amb la cooperativa és societària i, tant aquesta com la prestació laboral, s’instrumentalitzen a través de l’escriptura de constitució, sent document acreditatiu suficient i bastant davant de qualsevol entitat pública o privada, els certificats emesos al respecte pel Consell Rector i la inscripció del soci al Llibre Registre de Socis, llibre que les cooperatives necessàriament han de portar legalitzat, en ordre i al dia, on ha de constar la data d’admissió del soci. Aquesta relació es presumeix sempre amb caràcter indefinit, amb l’excepció feta de la figura dels socis de duració determinada.

Per tant, no és necessària l’existència de contracte de treball. No obstant això, i en el cas que la cooperativa haja optat per assimilar-se als treballadors per compte alié en el Règim General, és possible la formalització d’un contracte de treball, si així ho estimen convenient, però, en qualsevol cas, mai serà un requisit necessari.

Publicada: 16/07/2015

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA