El conseller d'Economia Sostenible es compromet a situar el cooperativisme com a agent econ˛mic i social a la Comunitat Valenciana

Rafael Climent es reuneix amb el Consell Rector de la Confederació de Cooperatives

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafel Climent, ha rebut aquest dijous al seu despatx als membres del Consell Rector de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

"En aquest conseller teniu un aliat", ha dit Rafael Climent en aquesta primera presa de contacte amb el sector cooperatiu valencià i ha explicat que és un convençut que "es pot fer economia d'una altra manera, i que aquesta altra manera és precisament la de les cooperatives". El titular d'Economia Sostenible s'ha compromès a donar visibilitat al sector perquè, ha afirmat,"els vostres valors són els que ens agradaria que tingui la societat".

Per la seua banda, el president de la Confederació, Emili Villaescusa, ha traslladat al conseller la disposició del sector a col•laborar amb el Govern valencià en tots aquells aspectes que redunden en la creació d'ocupació i riquesa a la Comunitat Valenciana. “Trobem una veritable sintonia entre els propòsits expressats en l’Acord del Botànic i els principis i valors ideològics del cooperativisme. I ens congratulem de vore que el cooperativisme i l’economia social estan arreplegats en l’esmentat document i també en els programes electorals de les formacíons polítiques que governaran la Generalitat en la novena legislatura”, ha manifestat Villaescusa.

Entre les peticions que el Consell Rector de la Confederació li ha traslladat al conseller durant la reunió, destaquen la incorporació de l'entitat representativa del cooperativisme al diàleg social. Referent a això, Emili Villaescusa ha recordat que es va perdre una gran oportunitat en aquest sentit en la Llei de Participació Institucional, recordant que va ser precisament Compromís l'únic partit que va defensar a les Corts la inclusió de les cooperatives al mateix nivell que les altres organitzacions que apareixen a la llei. Climent ha reconegut que el cooperativisme “és un sector potent que pot, i deu, parlar amb la seua pròpia veu” y s’ha compromés a estudiar el tema.

Així mateix, els membres de la Confederació han demanat la revisió i increment dels programes de suport al cooperativisme per adaptar-se a les necessitats reals del sector i optimitzar els recursos del Registre de Cooperatives per eliminar els obstacles que encara avui dificulten o alenteixen la creació de cooperatives.

Pla de suport i foment del cooperativisme

Les Corts aprovaren per unanimitat, en sessió plenària del 25 de setembre de 2013, una resolució per la qual instaven al Consell a elaborar un pla d’actuació d’impuls i extensió del cooperativisme.

Esta voluntat del parlament valencià va ser arreplegada en el vigent Text Refòs de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que encomana al Consell Valencià del Cooperativisme la tasca d’elaborar el Pla Biennal de Suport i Foment del Cooperativisme.

Segons ha manifestat la Confederació a aquest respecte, “este pla, de caràcter genèric i que abarca a la totalitat dels sectors cooperatius, constituix una excel•lent oportunitat per a articular les polítiques públiques de promoció del cooperativisme i, alhora, pot fer-se servir com instrument de coordinació interdepartamental pera al a pròpia Generalitat i com a ferramenta de control i avaluació de les mesures d’impuls i dinamització del cooperativisme”.

L’any passat, la direcció general d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme va encomanar la redacció d’un document de proposta que, amb el títol de «Bases para la formulación del Plan Director de Actuaciones de Impulso y Extensión del Cooperativismo en la Comunitat Valenciana», va quedar pendent d’anàlisi a final de la passada legislatura. La Confederació proposa al nou equip d’Economia Sostenible recuperar aquest compromís. “Ens sembla d’importància cabdal abordar la redacció d’este pla, i posar-lo en funcionament el més aviat posible”.

Publicada: 30/07/2015