Es difon el primer informe mundial sobre les cooperatives a la indústria i els serveis

Més de 16 milions de persones a tot el món treballen en alguna d'aquestes cooperatives

CICOPA ha fet públic el primer informe sobre les cooperatives industrials i de serveis en el món (2013-2014) que ofereix una imatge fidel d'aquest sector. Les prop de 65.000 empreses afiliades a les organitzacions membre de CICOPA, 95% de les quals són pimes, donen feina a més de 3 milions de persones. No obstant això, hi ha dades que indiquen que aquest fenomen mundial és quantitativament molt més ample i que les cooperatives de treball associat, cooperatives socials i cooperatives de productors per compte propi en la indústria i els serveis donen feina a més de 16 milions de persones en tot el món. La gran majoria d'aquestes persones són membres i, per tant, propietàries de l’empresa, que controlen de manera conjunta i democràtica.

Fets, xifres, tendències i expectatives per al futur

L'informe conté:

  • Estadístiques detallades per continent sobre ocupació, socis treballadors i grandària de l'empresa.
  • Informació detallada per sector d'activitat.
  • Les últimes tendències país per país.
  • Principals dificultats i mesures posades en marxa per país i conclusions clau

Mentre que una part substancial de les cooperatives actives en la indústria i serveis estan experimentant una molt alta taxa de creixement en termes de nombre d'empreses i llocs de treball, altres estan passant per moments difícils a causa de la situació econòmica o política en què es troben. Les dificultats més comuns a què s'enfronten són l'accés al finançament, la manca d'un entorn normatiu adequat, la reducció dels dèficits públics, la competència deslleial i debilitats tècniques.

Accedir a l'estudi

Publicada: 03/09/2015