La conselleria d'Economia mantindrÓ els Agents de Desenvolupament Local

Els ADL desenvolupen un paper fonamental en els municipis perquè constitueixen el nexe d'unió entre el SERVEF i els ciutadans

La conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la seua Secretària Autonòmica, MªJosé Mira, ha anunciat aquesta setmana el seu compromís de mantenir la figura dels ADL, Agents de Desenvolupament Local. “Cal destacar que l'anterior Consell ha generat una situació d'alarma ja que la seua intenció era eliminar la figura dels ADL al no dotar-la de suficient pressupost i que comprometia la seua continuïtat a partir d'octubre de 2015”.

Amb aquesta mesura es s'hagueren vist afectats un total de 254 Agents de Desenvolupament Local i 207 ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Cal recordar que les Agències de Desenvolupament Local són departaments que depenen dels ajuntaments però al seu torn són centres associats al SERVEF i desenvolupen tasques pròpies de polítiques actives d'ocupació.

Així, i davant la incertesa generada entre els ajuntaments col•laboradors i els propis agents d'Ocupació i Desenvolupament Local, el conseller Rafael Climent i el seu equip han decidit mantenir la continuïtat d'aquest programa.

De fet, i abans de fer pública aquesta decisió Climent va decidir informar primer als interessats. Per això, s'ha enviat una missiva als ADL, ajuntaments i ens col·laboradors per a notificar-los la continuïtat i convidar a la tranquil•litat "En aquesta nova etapa, l'administració local en general, i els agents d'Ocupació i Desenvolupament Local en particular, estan cridats a incrementar el protagonisme en la implementació de les polítiques actives d'Ocupació de la Conselleria de Rafael Climent perquè considerem que el seu paper és fonamental en la consecució d'objectius", ha afirmat la Secretària Autonòmica.

En aquest sentit, en data de 7 de setembre de 2015 s'ha remès amb caràcter d'urgència al Consell Jurídic Consultiu el projecte d'Ordre de la conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'Ocupació i Desenvolupament Local. Una vegada completat aquest últim tràmit legal, la Generalitat té la voluntat de publicar la convocatòria per a l'exercici 2015 com més prompte millor.

En paraules de MªJosé Mira i a causa que l'any ja està molt avançat, "es demana pressa per part dels ADL i els ajuntaments en la presentació de la documentació requerida per a tramitar les sol•licituds de subvenció". Per a açò resulta necessari regularitzar la situació en la primera convocatòria que s'efectue, per la qual cosa en 2015 l'ajuda es concedirà únicament fins al 31 de març de 2016. A partir de la convocatòria de 2016, tornarà a subvencionar-se el període anual complet.

Des de la Conselleria d'Economia es considera que en aquests moments els ADL desenvolupen un paper fonamental en els municipis perquè "són com el nexe d'unió entre el SERVEF i els ciutadans. En les pròximes setmanes anem a convocar a tots els ADL per a establir les estratègies basades en l'ocupació, la formació i l'ocupació i les tasques que van a desenvolupar dins de les noves polítiques que va a impulsar el nostre Conseller", va afirmar Mira.

Publicada: 14/09/2015