Es creen 74 cooperatives de treball i més de 250 llocs de treball al 1er semestre de 2015

Després de l'estiu, les xifres indiquen un repunt en la constitució de noves cooperatives que fan preveure un dels millors tancaments d'exercici dels últims anys

Del total de les 2.547 cooperatives valencianes, el 74,5% són de treball. Al tancament d'exercici de 2014 hi havia a la Comunitat Valenciana 1.886 cooperatives de treball, un 3,9% més que el 2013 (1.160 a València, 539 a Alacant i 187 a Castelló).

Qualsevol iniciativa de negoci es pot emprendre com a cooperativa de treball, tan sols cal un mínim de dues persones, que aporten capital i treball, i un capital social total de 3.000 euros per iniciar l'activitat.

Per sectors d'activitat, el major nombre de cooperatives de treball associat es concentra en el sector serveis amb un 54,5%, on en els últims anys s'ha accentuat la creació de cooperatives, sobretot, en àrees qualificades com a nous jaciments d'ocupació (cultura, oci, medi ambient, educació, serveis socials, etc.). El segueixen a distància les cooperatives del sector industrial, que han anat disminuint fins al 16,5%, les del sector de la construcció, que després de la crisi i la bombolla immobiliària s'ha estabilitzat en un 14,2%, els xicotets comerços, que segueixen creixent lentament fins al 11,2% i les dedicades al sector primari amb el 3,6%.

En l'actualitat, 21.003 persones són sòcies i /o treballadores d'alguna cooperativa de treball (6.102 alacantins, 13.020 valencians i 1.881 castellonencs) i segueix incrementant-se el interès per constituir cooperatives. De fet, després de l'estiu, les xifres indiquen un repunt en la constitució de noves cooperatives que fan preveure un dels millors tancaments d'exercici dels últims anys.

Una opció d'emprenedoria amb avantatges

Un dels aspectes que més motiven els joves emprenedors a l'hora d'iniciar la seua activitat com a cooperativa és el fet que es tracta d'una empresa amb valors on les persones són el més important: més participativa, democràtica i solidària. On les decisions es prenen sota el principi d'1 persona = 1 vot, amb l'objectiu últim de generar ocupació estable i de qualitat als seus socis i treballadors i respectuosa amb el seu entorn.

A més, també compta amb un règim fiscal propi que li ofereix importants beneficis fiscals; és l'únic tipus d'empresa que té la possibilitat d'escollir el règim de la Seguretat Social que més interessa als seus socis i li permet optar a un pla anual d'ajudes específiques de la Generalitat Valenciana.

Durant el primer semestre de l'any s'han creat 74 noves cooperatives de treball a la Comunitat Valenciana, un 21,3% més que en el mateix semestre de 2014. En 2014 es van crear 130 cooperatives a la Comunitat Valenciana (un 4,8% més que el 2013) i les expectatives són que l'any es tancarà amb un nou augment anual en la creació de cooperatives i llocs de treball.

Quant a la distribució territorial d'aquestes noves cooperatives, 47 es van crear a València, 24 a Alacant i 3 a Castelló.

En nombre de llocs de treball, les 74 cooperatives creades han generat més de 250 llocs de treball.

Perfil dels emprenedors

El servei d'atenció a emprenedors de FEVECTA ha atès durant el primer semestre de 2015 a 160 grups a tota la Comunitat (97 de la província de València, 37 de la d'Alacant i 26 de Castelló). Des de l'inici de la crisi, els grups d'emprenedors atesos ha augmentat un 100%.

En 2014 van passar pel servei 294 grups d'emprenedors que buscaven assessorament per crear una cooperativa, un 28% més que l'any anterior. D'aquests grups, 146 eren de València, 111 de la província d'Alacant i 35 de Castelló. Des que va començar la crisi els grups atesos han registrat un increment del 100%.

De les persones emprenedores ateses en 2015, els homes representen un 51% davant d'un 49% de dones, la qual cosa reflecteix una representació equilibrada d'ambdós sexes en aquest tipus d'empresa.

Pel que fa al nivell d'estudis, en el primer semestre de l'any segueix creixent el nombre d'emprenedors amb estudis superiors (llicenciats i diplomats) amb el 58,4%. Les persones amb estudis mitjans (batxillerat, FP I i II) representen un 30,7%. Disminueixen aquells que posseeixen estudis de nivell bàsic fins a un 8,8% i, finalment, les persones sense estudis representen el 1,5% i el 0,6% restant declara altres situacions.

Pel que fa a la situació laboral de les persones interessades a crear una cooperativa (veure gràfica), els emprenedors en situació d'atur que busquen a la cooperativa una fórmula d'autoocupació, representen el 51%. En el segon lloc es troben els autònoms amb un 23%. Els segueixen els treballadors per compte d'altri amb un 22%. En darrer lloc es troben aquells emprenedors que declaren trobar-se en una situació laboral irregular amb un 2% o bé altres persones en altres situacions no declarades que representen un 2%.

En relació amb les edats dels emprenedors que han passat durant l'últim any pel servei d'assessorament de FEVECTA, el tram d'edat entre els 25 i els 45 anys és el més nombrós entre els emprenedors que creen cooperatives, amb el 71% de els casos. La segona posició és per als majors de 45 anys amb el 23,3% i els segueixen els menors de 25 anys que se situa en el 5,7%.

Finalment, trobem una gran varietat d'activitats entre els projectes empresarials dels emprenedors que han creat la seva cooperativa en aquest primer semestre: un estudi dedicat a projectes d'enginyeria i arquitectura, passant per una cooperativa de serveis culturals, una altra de producció audiovisual, una altra de gestió de centres de dia, una altra dedicada al disseny, confecció i comerç de peces de vestir i complements, i altres a l'ensenyament, per posar alguns exemples.

El Servei d'atenció a emprenedors de FEVECTA està finançat per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, el Fons Social Europeu i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i té com a finalitat última el suport a la creació d'ocupació estable i de qualitat a la Comunitat.

Publicada: 15/09/2015