FEVECTA publica la programació de cursos per a novembre i desembre

Oberts els terminis d'inscripció per als cursos en València, Castelló i Alacant

CURS D’ACTUALITZACIÓ TRIBUTÀRIA

Programa

Análisi de la normativa I jurisprudència en matèria tributària de recent aprovació (Real Decret Llei 19/2012 de 25 de maig, Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol i normativa de desenvolupament) i Estudi del projecte de llei de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Docents:

Sr. José Maria Meseguer, Cap d’Equip Nacional d’Inspecció.

Sr. José Ramón Vila, Tècnic d’Hisenda. Unitat d’Investigació de la Inspecció Regional de la AEAT de València.

Calendari i Horari

El curso es realitzarà els dies 13, 20 i 27 de novembre de 16.00 a 19.00 hores.

Lloc de realització

València, en la seu de FEVECTA, C/arquebisbe Majoral, 11baix.

Drets d'inscripció

El curs és gratuït per a les cooperatives afiliades a Fevecta, així com per a persones desocupades vinculades a les cooperatives.

Reserva de plaça

Els interessats poden reservar plaça enviant un mail a g.albert@fevecta.coop

CURS D'EXCEL NIVELL INTERMEDI

Programa

FÓRMULES I FUNCIONS

ANÀLISI DE DADES EN UN FULL DE CÀLCUL

ORGANITZACIÓ I ANÀLISI MITJANÇANT LLISTES

ÚS D'EXCEL AMB DADES EXTERNES

TAULES DINÀMIQUES

AUTOMATITZACIÓ D'EXCEL

TÈCNIQUES PER A MILLORAR LA PRODUCTIVITAT

PERSONALITZACIÓ

Calendari i Horari

El curs es realitzarà durant 35 hores, els dimarts i dijous del 13 de novembre al 18 de desembre, de 16.00 a 19.30 hores.

Lloc de realització

València, en la seu de FEVECTA, C/arquebisbe Majoral, 11baix.

Reserva de plaça

Els interessats poden reservar plaça enviant un mail a g.albert@fevecta.coop

CURS DE PRIMERS AUXILIS

Calendari i Horari

El curs es realizarà els dies 13, 20 i 29 de novembre, de 17.30 a 20.10 hores.

Lloc de realització

València, en la seu de FEVECTA, C/arquebisbe Majoral, 11baix.

Reserva de plaça

Els interessats poden reservar plaça enviant un mail a g.albert@fevecta.coop

CURS DE MOTIVACIÓ PER A L’AUTOOCUPACIÓ COOPERATIVA EN EL MÓN RURAL: ACTIVITAT FORESTAL, FORMATGERIA, PLANTES AROMÀTIQUES I ALTRES.

Calendari i Horari

El curs es realizarà els dies 12 y 19 de desembre, de 9.30 a 13.30 hores.

Lloc de realització

València, en la seu de FEVECTA, C/arquebisbe Majoral, 11baix.

Reserva de plaça

Els interessats poden reservar plaça enviant un mail a g.albert@fevecta.coop

CURS D'HABILITATS SOCIALS

Calendari i Horari

El curs es realitza durant 16 hores, els mesos de novembre i desembre.

Lloc de realització

Castelló, En la seu de FEVECTA, C/Císcar, 39 baix.

Drets d'inscripció

Els cursos són totalment gratuïts per a les cooperatives afiliades a FEVECTA i no afecten el crédit de formació de les cooperatives. En aquests cursos també poden participar persones desocupades inscrites en el servef vinculades a les cooperatives.

Reserva de plaça

Els interessats poden reservar plaça enviant un mail a cast@fevecta.coop

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

Calendari i Horari

El curs es realitza durant 10 hores, el mes de desembre.

Lloc de realització

Castelló, en la seu de FEVECTA, C/Císcar, 39 baix.

Drets d'inscripció

Els cursos són totalment gratuïts per a les cooperatives afiliades a FEVECTA i no afecten el crédit de formació de les cooperatives. En aquests cursos també poden participar persones desocupades inscrites en el servef vinculades a les cooperatives.

Reserva de plaça

Els interessats poden reservar plaça enviant un mail a cast@fevecta.coop

FORMACIÓ PER A CONDUCTORS – CAP

Calendari i Horari

El curs es realitza durant 35 hores, els dies, 16-17-18-24 i 25 de novembre.

Lloc de realització

Castelló, en la seu FEVECTA, C/Císcar, 39 baix.

Drets d'inscripció

Els cursos són totalment gratuïts per a les cooperatives afiliades a FEVECTA i no afecten el crédit de formació de les cooperatives. En aquests cursos també poden participar persones desocupades inscrites en el servef vinculades a les cooperatives.

Reserva de plaça

Els interessats poden reservar plaça enviant un mail a cast@fevecta.coop

ESTRATÈGIES DE MÁRKETIN 2.0 – Modalitat teleformació

Duració

El curs consta de 30 hores. Novembre/desembre.

Drets d'inscripció

Els cursos són totalment gratuïts per a les cooperatives afiliades a FEVECTA i no afecten el crèdit de formació de les cooperatives. En aquests cursos també poden participar persones desocupades inscrites en el servef vinculades a les cooperatives.

Reserva de plaça

Els interessats poden reservar plaça enviant un mail a cast@fevecta.coop

CURS DE GESTIÓ LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

El curs s'imparteix amb el programa Nominasol, que és un programa per a nomines gratuït que es pot descarregar d'internet i és semblant a Dominaplus.

Calendari i Horari

El curs es realitza durant 30 hores, els dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 hores a partir del 20 de novembre.

Lloc de realització

Alacant, en la seu de FEVECTA, C/Bono Guarner, 6 baix.

Drets d'inscripció

El curs és gratuït per a les cooperatives afiliades a FEVECTA i no afecta el crèdit de formació de les cooperatives. En aquests cursos també poden participar persones desocupades inscrites en el servef vinculades a les cooperatives.

Reserva de plaça

Els interessats poden reservar plaça enviant un mail a alic@fevecta.coop o telefonant al tel. 609 610 253

Publicada: 31/10/2012