El Col·legi d'Advocats de Valčncia estrena secció de Dret Cooperatiu

El Col·legi d'Advocats de València (ICAV) ha constituït una secció de Dret Cooperatiu. La constitució formal va tindre lloc durant una Assemblea General convocada a l'efecte el dijous, 29 d'octubre, encara que l'inici de les activitats de la secció no es produirà fins a l'elecció de la comissió executiva, programada per al 9 de desembre.

Publicada: 03/11/2015