Cristina Moreno acorda amb la Inspecció de Treball un augment notable d'inspeccions en prevenció de riscos i relacions laborals

"El verdader suport a l'empresa valenciana es fa no permetent il·legalitats que col·loquen en avantatge les empreses que les cometen"

La directora general de Treball i Benestar Laboral, Cristina Moreno, ha anunciat que "en 2016 a proposta de la Generalitat, augmentaran de forma notable les actuacions previstes per la Inspecció de Treball respecte a 2015, tant en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals com en el de l'ocupació i les relacions laborals".

En aquest sentit, Cristina Moreno ha destacat que "el verdader suport a l'empresa valenciana es fa no permetent il•legalitats i irregularitats que col•loquen en avantatge les empreses que les cometen enfront de les que actuen amb respecte, per això no ens tremolarà la mà a l'hora de defendre no sols els drets dels treballadors sinó també els de les empreses que actuen correctament".

Amb l'objectiu de repassar les actuacions realitzades durant 2015 i la previsió per a 2016, s'ha celebrat la reunió de la Comissió Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Aquesta comissió està constituïda per l'autoritat laboral de la Comunitat Valenciana, ja que la Generalitat té les competències en matèria de prevenció de riscos laborals i de relacions laborals, i per la Inspecció de Treball de l'Estat, els inspectors de la qual són els encarregats de fer les inspeccions relatives tant a les competències autonòmiques com a les estatals.

La directora general ha explicat que "en 2016 les actuacions per a controlar infraccions laborals relacionades amb la prevenció de riscos laborals seran 12.450, és a dir, un 15% més que enguany". Aquest tipus d'actuacions relatives a la salut laboral controlen aspectes com la construcció, les condicions materials de seguretat i riscos musculoesquelètics, psicosocials i laborals en general.

A més, "la Inspecció de Treball efectuarà en 2016 un total d'11.220 actuacions, la qual cosa suposa un increment del 38 per cent respecte a enguany en l'àmbit de les relacions laborals. Es controlaran especialment els contractes temporals, la subcontractació o cessió il•legal de treballadors en sectors com el camp i la construcció, la integració laboral dels discapacitats, vetlant perquè es complisquen els requisits dels centres especials d'ocupació, i les condicions de treball relatives a nombre d'hores, discriminació de gènere o igualtat".

Cristina Moreno "ha felicitat la Inspecció de Treball per la labor realitzada enguany i per la bona col•laboració amb el nou Govern en la Generalitat".

Publicada: 24/11/2015