20D CEPES reclama que l'Economia Social siga una prioritat per al pr˛xim Govern

Juan Antonio Pedreño presenta les cinc grans mesures que proposa CEPES als partits polítics per a impulsar aquest teixit empresarial després de les eleccions

La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) reclama a les forces polítiques que l'Economia Social es convertisca en una prioritat per al pròxim Govern d'Espanya que sorgisca després de les eleccions del 20-D.

El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha afirmat que "els partits polítics han d'atendre la demanda de la societat d'apostar per un altre model empresarial, més participatiu, que cree ocupació, fomente la innovació, el desenvolupament local i la cohesió social, i en el qual prevalguen les persones per sobre del capital i els beneficis es redistribuisquen, característiques totes elles que conformen l'ADN de l'Economia Social".

Pedreño va fer aquestes declaracions durant la presentació de les propostes que CEPES, com a patronal espanyola de l'Economia Social, ha traslladat als candidats a la Presidència del Govern.

"Som conscients que no pot haver progrés econòmic si no hi ha progrés social, i l'Economia Social demostra que és possible crear riquesa econòmica i social; com evidencien els seus gairebé 43.000 empreses que aporten el 10% del PIB i 2,2 milions de llocs de treball directes i indirectes", ha indicat Pedreño.

En aquest sentit, Pedreño ha subratllat la positiva acollida que inicialment ha tingut el document de CEPES per part del Partit Popular, PSOE i Podemos. A més, ha recordat que el Govern del Partit Popular durant els últims anys ha apostat de manera clara cap al foment i desenvolupament de l'Economia Social. CEPES espera concretar amb Ciutadans quina és la seua opinió o propostes en relació a l'Economia Social.

Les propostes

El document presentat per CEPES, com a agent social, consta de cinc grans propostes destinades al fet que els partits polítics les incloguen en els seus programes electorals. El document està disponible en el següent enllaç: http://www.cepes.es/documentacion=DOCUMENTACION-PUBLICA.PROPUESTAS-CEPES-ELECCIONES-20-D

1. PARTICIPACIÓ AL DIÀLEG SOCIAL

CEPES sol•licita que els mecanismes de participació en l'actual Diàleg Social s'amplien a tots els actors socioeconòmics que contribueixen a generar riquesa i llocs de treball a Espanya. Per això, la Confederació sol•licita que l'Economia Social i els autònoms formen part del nou esquema de diàleg proposat.

Així mateix, CEPES reitera la seua proposta de construir un Pacte per l'Ocupació, que contemple la diversitat i el pluralisme de totes les formes d'empresa que actuen en el mercat, així com incentivar la contractació, l'emprenedoria, la innovació i el creixement de l'economia.

2. ECONOMIA SOCIAL, PRIORITAT POLÍTICA

CEPES proposa reforçar la presència de l'Economia Social en l'organigrama de l'Administració General de l'Estat, de manera que es reconegua la seua contribució a la generació de teixit empresarial i ocupació. Proposa la creació d'una instància d'alt nivell amb competència específica en Economia Social. Aquesta mesura permetrà la seua inclusió de manera transversal en totes les polítiques públiques vinculades amb el desenvolupament econòmic d'Espanya i de cada comunitat autònoma.

3. ELIMINAR BARRERES A les EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL

La tercera proposta de CEPES té com a objectiu garantir el respecte del principi de llibertat d'actuació empresarial, independentment de l'estatut que tinga cada empresa. Això implica adoptar les mesures adequades per eliminar les barreres de naturalesa legal, administrativa o burocràtica que impedeixen o limiten el desenvolupament de les empreses d'Economia Social.

4. DESENVOLUPAMENT DE CLÀUSULES SOCIALS

Amb aquesta proposta, CEPES sol·licita potenciar l'aplicació efectiva de clàusules socials per a l'accés als concursos públics basats en compromisos efectius de creació d'ocupació, desenvolupament local, cohesió social, RSE, etc. A més, proposa eliminar les traves i condicions discriminatòries que impedeixen o perjudiquen la competitivitat d'algunes empreses d'Economia Social.

5. APROVAR UNA LLEI DE PAGAMENTS

La cinquena i última proposta gira entorn de l'aprovació d'una Llei de Pagaments que assegure el cobrament de productes o serveis. CEPES recorda que la viabilitat i supervivència de moltes empreses depèn en aquests moments que els seus clients -administracions públiques incloses- paguen els seus serveis i productes i es garantisca que no hi haja impagaments.

"Tenim prop d'una quarantena de propostes concretes que traslladarem i negociarem amb el pròxim govern, però hem sintetitzat aquests cinc grans punts que vam traslladar a tots els partits polítics, amb l'esperança que les incorporin en els seus programes i, amb això, el proper govern reconegui a l'Economia Social com una eina fonamental per crear ocupació i riquesa econòmica i social ", ha assenyalat el president de CEPES.

Sobre CEPES

La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) és la màxima institució representativa de l'Economia Social a Espanya, constituint-se com una plataforma de diàleg institucional amb els poders públics. Els seus 30 socis representen els interessos de més de 43.800 empreses, representat al 12.5% de l'ocupació i amb una facturació al voltant del 10% del PIB. Els seus socis, amb més de 200 estructures autonòmiques, són Organitzacions nacionals o autonòmiques i grups empresarials, que representen els interessos de Cooperatives, Societats Laborals, Mutualitats, Empreses d'Inserció, centres especials d'ocupació, associacions del sector de la discapacitat ia Confraries de pescadors.

Publicada: 03/12/2015