Les cooperatives participen en el programa "AVALEM JOVES"

"Avalem Joves" és el pla de la Generalitat en matèria d'Ocupació i Formació per a Joves per al període comprès entre 2016 i 2020

La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana ha remés a la conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball un document amb les seues aportacions al programa "Avalem Joves", el pla de la Generalitat en matèria d'Ocupació i Formació per a Joves 2016- 2020.

Les propostes del cooperativisme per aquest Pla passen per quatre grans eixos: l'impuls de l'autoocupació col·lectiva sota la fórmula cooperativa del treball associat; l'estímul de la competitivitat i el relleu generacional en el sector agroalimentari; l'educació en valors, i, finalment, el foment de la coopetitivitat entre autònoms o xicotetes societats a través de les cooperatives de serveis empresarials i professionals.

Emili Villaescusa, president de la Confederació, ha declarat que "el cooperativisme és un agent necessari per a la recuperació econòmica", destacant que "les cooperatives han generat tradicionalment ocupació i creixement econòmic en àmbits directament relacionats amb la qualitat de vida de les persones, han promogut la cohesió social i han afavorit l'equilibri i la vertebració territorials". Partint d'aquesta idea, ha remarcat que "Avalem Joves” ha de tenir molt en compte la capacitat del cooperativisme per impulsar l'emprenedoria i l'ocupació de qualitat entre els nostres joves. No en va, el 41% dels llocs de treball de l'economia social valenciana estan ocupats per menors de 40 anys, i prop del 85% de les persones que treballen en cooperatives valencianes tenen una relació laboral indefinida".

Una economia més cooperativa

Per fomentar l'emprenedoria cooperativa, el document remès per la Confederació a la Conselleria d'Economia Sostenible inclou també les propostes de FEVECTA (la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat). Sota l'eslògan "Volem una economia més cooperativa", aquestes aportacions es concreten en facilitar formació en matèria de cooperativisme de treball als que vagen a exercir les tutories de joves dins el programa "Avalem Joves"; incloure en els mòduls de gestió empresarial dels itineraris formatius sessions referents a la constitució i gestió d'empreses cooperatives; garantir la presència i participació del cooperativisme en els programes mixtos d'ocupació-formació; i assegurar que els projectes de millora empresarial puguen realitzar-se en cooperatives valencianes. Així mateix, es proposa que les ajudes a la contractació també puguen ser utilitzades per garantir la incorporació de joves a les cooperatives de treball associat o per a la constitució de noves cooperatives.

La principal aportació en matèria de serveis a l'autoocupació i l'emprenedoria consisteix en la implantació d'un "programa d'incubadores de cooperatives", una iniciativa que consisteix en la creació d'estructures provincials amb capacitat per albergar a emprenedors i prestar-los serveis orientats a consolidar els seus projectes d’empresa cooperativa. S'estima que amb aquesta iniciativa es podrien consolidar els projectes de 300 joves durant la vigència de "Avalem Joves", la qual cosa implicaria una extraordinària rendibilitat dels recursos aplicats.

Finalment, en el document remès a la conselleria, la Confederació de Cooperatives remarca la necessitat d'impulsar mesures orientades a dinamitzar el teixit productiu, de manera que es generen noves iniciatives empresarials amb el potencial per crear ocupació de qualitat.

Principals magnituds del cooperativisme valencià

Amb 2.547 cooperatives que generen 77.280 llocs de treball directes i un volum de negoci de més de 18.760 milions d'euros, la valenciana és la tercera comunitat autònoma en nombre de cooperatives i ocupació d'Espanya. A més, el 84,20% dels llocs de treball en les cooperatives de la Comunitat Valenciana són indefinits, arribant a xifres superiors al 97% en alguns sectors.

Publicada: 14/12/2015