FEVECTA i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats signen un acord de col•laboració

Per assessorar i donar suport a la constitució de cooperatives de treball en l'àmbit agroindustrial que puguen sorgir entre membres del COITAVC

La presidenta del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló (COITAVC), Regina Monsalve, i el president de la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA), Emilio Sampedro, han signat aquest dilluns un acord de col·laboració entre ambdues entitats.

El conveni té per objecte la institucionalització del marc de relació i col·laboració mutu per posar en marxa accions conjuntes entre les que destaquen l'assessorament i suport a la constitució i desenvolupament de cooperatives de treball associat en l'àmbit agrari que puguen sorgir entre membres del Col·legi, així com la col·laboració en la impartició de formació cooperativa en els cursos per a emprenedors que imparteix el COITAVC, entre d'altres projectes de formació i sensibilització en matèria cooperativa que es puguen sol•licitar.

Per al president de FEVECTA, Emilio Sampedro, "aquest acord suposa un pas més en la tasca desenvolupada des de la nostra entitat per donar a conèixer als emprenedors de la Comunitat les oportunitats i avantatges de les cooperatives de treball com a opció d'autoocupació. Anem a ajudar a que qualsevol enginyer tècnic agrícola que ho desitge puga posar en marxa una activitat per compte propi en el medi rural o zones d'interior de la Comunitat, proporcionant-los el assessorament necessari. D'aquesta manera, esperem contribuir a estimular i diversificar l'activitat econòmica en zones d'interior o aquelles que viuen principalment de l'agricultura".

Per la seua banda, la presidenta de COITAVC ha declarat que "des del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló creiem en l'economia social com a font de creació d'ocupació i com a iniciativa per fomentar els emprenedors, tant a nivell productiu com en les empreses de serveis d'enginyeria, i és per això que subscrivim aquest conveni amb el qual esperem col•laborar en el foment del cooperativisme en el teixit agroindustrial".

Una opció d'emprenedoria amb avantatges

Un dels aspectes que més motiven els joves emprenedors a l'hora d'iniciar la seua activitat com a cooperativa és el fet que es tracta d'una empresa amb valors on les persones són el més important: més participativa, democràtica i solidària. On les decisions es prenen sota el principi d'1 persona = 1 vot, amb l'objectiu últim de generar ocupació estable i de qualitat als seus socis i treballadors i respectuosa amb el seu entorn.

A més, també compta amb un règim fiscal propi que li ofereix importants beneficis fiscals; és l'únic tipus d'empresa que té la possibilitat d'escollir el règim de la Seguretat Social que més interessa als seus socis i li permet optar a un pla anual d'ajudes específiques de la Generalitat Valenciana.

Qualsevol iniciativa de negoci pot emprendre com a cooperativa de treball, tan sols cal un mínim de dues persones i un capital social inicial de 3.000 euros.

Perfil dels emprenedors

Des de l'inici de la crisi, els grups d'emprenedors atesos al servei d'atenció a emprenedors de FEVECTA han augmentat un 100%.

De les persones emprenedores ateses l'últim any, els homes representen un 51% davant d'un 49% de dones, la qual cosa reflecteix una representació equilibrada d'ambdós sexes en aquest tipus d'empresa.

Pel que fa al nivell d'estudis, en el primer semestre de l'any segueix creixent el nombre d'emprenedors amb estudis superiors (llicenciats i diplomats) amb el 58,4%. Les persones amb estudis mitjans (batxillerat, FP I i II) representen un 30,7%. Disminueixen aquells que posseeixen estudis de nivell bàsic fins a un 8,8% i, finalment, les persones sense estudis representen el 1,5% i el 0,6% restant declara altres situacions.

Pel que fa a la situació laboral de les persones interessades a crear una cooperativa, els emprenedors en situació d'atur que busquen en la cooperativa una fórmula d'autoocupació, representen el 51%. En el segon lloc es troben els autònoms amb un 23%. Els segueixen els treballadors per compte alié amb un 22%. En darrer lloc es troben aquells emprenedors que declaren trobar-se en una situació laboral irregular amb un 2% o bé altres persones en altres situacions no declarades que representen un 2%.

Publicada: 14/12/2015