Les cooperatives de treball llancen les seues propostes davant les eleccions del 20D

La Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA) ha emès un document de propostes del cooperativisme davant a les eleccions del 20D. Es tracta de propostes que permetran que les cooperatives de treball "competisquen en el mercat en les mateixes condicions que els altres models empresarials, avançant-se en una altra forma d'empresa: on les persones primen per sobre del capital, on els excedents (perquè ha d'haver excedents), es reinvertisquen i es repartisquen amb criteris col•lectius; on l'esperit democràtic en la presa de decisions preval i més encara, on la solidaritat i la igualtat esdevenen eixos del model de governança empresarial.

DESCARREGAR PROPOSTES

Publicada: 16/12/2015