Els 28 situen l'Economia Social com una prioritat en la construcció europea

El Consell de la UE acorda per unanimitat 40 mesures destinades a la promoció activa d'aquest sector

La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) celebra que, per primera vegada, els 28 estats membres de la Unió Europea hagen signat un document conjunt per impulsar aquest sector empresarial, que defineix com "un motor clau del desenvolupament econòmic i social d’Europa".

"Aquest acord, segellat pel Consell de la Unió Europea i que ha donat suport al Govern d'Espanya en tot moment, ha estat ratificat per tots els països membres a través dels seus respectius ministeris d'Ocupació, representa la consolidació definitiva de l'Economia Social en l'agenda europea i que aquesta passe a desenvolupar un lloc prioritari en les polítiques de creació d'ocupació, riquesa i cohesió social", ha afirmat el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

L'acord del Consell de la UE, anomenat 'La promoció de l'Economia Social com a motor clau del desenvolupament econòmic i social a Europa', reclama als estats membres i a la Comissió Europea el desenvolupament d'estratègies i programes per potenciar l'economia social, l’emprenedoria i la innovació social a nivell europeu, nacional, regional i local.

El text signat pels 28 països de la UE estableix que "en un moment històric en què Europa s'enfronta a reptes gegantins pel que fa a la desocupació i l'exclusió social, així com a canvis demogràfics, les empreses d'Economia Social han d'exercir una funció fonamental en la millora de les perspectives actuals i futures" de la societat i del mercat laboral.

Per a això, el document estableix prop de 40 mesures destinades a la promoció activa de l'economia social. Entre elles, sol•licita la "conscienciació, reconeixement i educació" d'aquest sector empresarial per incrementar la seua visibilitat i impacte en la societat i detallar la seua contribució a nivell macroeconòmic.

El Consell de la UE també reclama que la innovació social siga tinguda en compte en els programes europeus i nacionals, aspecte en el qual també s'han pronunciat ja tant el Parlament Europeu com la Comissió situant a la innovació social en l'eix central. Per a això, reclama desenvolupar "un ecosistema apropiat" per a les empreses d'aquest sector empresarial "i establir un entorn normatiu apropiat en favor de l'Economia Social.

Els països de la UE també acorden facilitar l'accés al finançament de les empreses d'Economia Social. Per això, proposen analitzar quins instruments financers són els més adequats i potenciar-los per permetre el creixement d'empreses d'aquest sector. També sol•liciten "aprofitar activament els instruments de la UE" (com els Fons Estructurals i d'Inversió, Programa EASI -per a l'Ocupació i la Innovació Social- i l'Horitzó 2020) per facilitar la inversió en economia social o fomentar la mobilització de recursos privats al capital.

"Amb l'aprovació d'aquest document per part del Consell de la UE, és important destacar que l'Economia Social ja és un pilar indiscutible en l'agenda europea i està actualment present en totes les institucions europees, en comptar amb un Intergrup d'Economia Social al Parlament Europeu, una Unitat d'Economia Social i Emprenedoria a la Comissió Europea i un grup de treball d'Economia Social en el Comitè Econòmic i Social Europeu, ha subratllat el president de CEPES.

Juan Antonio Pedreño recorda que "aquesta agenda europea es veurà reforçada per la recent creació d'un grup de treball entre els governs de Luxemburg, Espanya, França i Itàlia, juntament amb Eslovènia i Eslovàquia, que va ser anunciat a la Conferència Europea que sobre Economia Social es va celebrar a Luxemburg fa uns dies. Un dels objectius d'aquest grup de treball serà abordar línies de treball en favor de les empreses d'Economia Social. A més dels sis governs s'han compromès a convidar i involucrar a altres països en aquest grup, ja que un dels grans reptes és establir entre tots els estats membres una cooperació permanent en matèria d'Economia Social".

L'informe aprovat pel Consell de la UE es pot consultar al següent link: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13766-2015-INIT/es/pdf

Publicada: 21/12/2015