CAIXA POPULAR obté uns resultats de 6,2 milions d'euros al 2015

L'entitat es consolida com a referent en el sistema financer valencià

Caixa Popular es consolida com a alternativa financera valenciana. La cooperativa de crèdit ha tancat l'exercici 2015 amb un benefici de 6,2 milions d'euros, després de fer unes dotacions de 12,8 milions d'euros.

El Benefici, abans d'impostos, resultant en l'últim any ha experimentat un creixement del 18%, situant-se en una ràtio sobre ATM (ROA) del 0,46.

L'entitat va finalitzar l'exercici 2015 amb uns Dipòsits de 1.267 milions d'euros, el que representa un increment del 15% respecte a l'any anterior.

Caixa Popular s'ha tornat a posicionar com a entitat referent a l'hora d'oferir finançament a les empreses, comerços, autònoms i famílies valencianes. Així, les Inversions creditícies es van situar en 719.500.000 d'euros, el que implica un augment del 9% respecte a l'exercici anterior.

El Marge d'Interessos s'ha situat en acabar l'any en 28 milions d'euros, amb un increment del 9%, i el marge brut en 41,6 milions d'euros, un 3% menys que l’obtingut l'any anterior. Aquest descens ve motivat pel nou pes del ROF (Resultat Operacions Financera) en el Marge Brut, concretament un 67% menys.

Les dotacions al Fons d'Insolvència de 12,8 milions d'euros, situa la cobertura total de la Morositat, comptant els immobles adjudicats, en un 83,7%, amb una ràtio de mora del 9,14%.

Fruit de la contínua gestió d'ajustos en despeses i millora de la competitivitat, la cooperativa de crèdit ha aconseguit que el Ràtio d'Eficiència estiga a 31 de desembre al 54,11%.

Creixement sostenible

Caixa Popular també ha crescut en nombre de clients. L'entitat financera va sobrepassar els 166.000 clients l'any passat, el que implica un creixement de més de 11.000 nous clients respecte a l'exercici anterior.

A més, l'entitat ha continuat el seu pla d'expansió. A diferència d'altres entitats que han tancat els seus punts de venda, Caixa Popular ha obert tres noves oficines: a València (C/ Guillem de Castro), Almussafes i Chiva.

D'aquesta manera, Caixa Popular compta amb una xarxa de 66 oficines repartides per les principals poblacions de nou comarques valencianes. Totes elles, amb l'horari presencial més ampli del mercat, ja que obren al públic en horari de matí i vesprada.

El creixement de l'entitat també s'ha reflectit en l'equip humà, Caixa Popular ha generat 27 llocs nous de treball, aconseguint una plantilla de 329 persones, on el 81% són socis de treball de l'entitat, és a dir propietaris de la mateixa.

El Pla Estratègic de Caixa Popular es basa en seguir fixant les claus en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca cooperativa, diferenciada, més social i solidària, propera a les persones i al seu entorn, així com continuar sent una entitat netament valenciana.

Publicada: 20/01/2016