L'impacte de les entitats d'Economia Social a Espanya és de 4.000 milions d’euros anuals

L'estudi, elaborat per a CEPES per Abay Analistas Económicos y Sociales, presenta per primera vegada dades de l'impacte socioeconòmic d'aquest sector empresarial

La Universitat Rey Juan Carlos (URJC), la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) i la consultora Abay Analistas Económicos y Sociales (ABAY), han celebrat a Madrid un seminari on han mostrat l'impacte socioeconòmic que tenen les entitats d'Economia Social. L'estudi sobre el qual ha girat el simposi ha sigut realitzat per Abay Analistas Económicos y Sociales.

L'objectiu de l'esdeveniment ha sigut intercanviar experiències respecte al mesurament dels diferents aspectes de la contribució de les empreses d'Economia Social tant a nivell econòmic com a nivell social. D'altra banda, també s'ha pretés fomentar la transferència de coneixement des de la universitat cap a la resta de la Societat.

En l'acte d'inauguració va estar el vicerector d'Extensió Universitària de la URJC, José Manuel Vera, la degana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Socials de la URJC, Pilar Laguna i el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

El seminari ha servit Com a punt de trobada en el qual s'han discutit una sèrie d'investigacions en procés i s'han obert noves línies d'investigació amb la premissa principal d'aconseguir un millor coneixement de l'Economia Social, especialment per la seua aportació a la cohesió social i territorial.

Amb aquestes noves vies, es pretén constatar i fer visible el potencial d'esta manera de fer empresa, especialment en una situació econòmica com l'actual. Les empreses d'Economia Social formen part del nostre entorn pròxim i, no obstant això, aquesta proximitat coexisteix amb un important desconeixement dels seus principis i, sobretot, de la seua significativa contribució a la societat i a l'escenari socioeconòmic.

El valor dels principis de l'Economia Social s'ha discutit àmpliament des de distintes disciplines, inclosa l'Economia, però la dificultat de traduir-los a efectes quantificables i tangibles ha limitat el seu plantejament al pla teòric. Per açò, l'estudi realitzat per Abay ha creat una metodologia nova de mesurar i mostrar els efectes positius d'aquest sector dins de la cohesió social i territorial, així com la valoració monetària d'aquests efectes vinculats a les empreses d'Economia Social.

Com a dada més ressenyable de l'estudi cal destacar que l'impacte total dels valors de les empreses d'Economia social (en el pla social i territorial) es xifra en uns 4.000 milions d'euros anuals. L'estudi presenta uns beneficis directes d'uns 2.845 milions d'euros anuals que provenen de les rendes netes generades i percebudes per famílies, empreses i administracions públiques vinculades a la contribució d'aquestes empreses a la cohesió social.

Els beneficis indirectes a la cohesió social, que es corresponen amb el gasto que no s'ha realitzat gràcies al comportament diferencial de les empreses d'economia social que es xifren en 560 milions d'euros anuals. El que implica que els beneficis totals, directes i indirectes, associats a la contribució a la cohesió social ascendeixen a 3.405 milions d'euros anuals.

En relació a la cohesió territorial, els resultats indiquen que el beneficis directes ascendeixen a 393 milions d'euros, dels quals la major part són les rendes salarials netes dels treballadors i la resta correspon a la recaptació fiscal per IRPF i per quotes a la Seguretat Social. A les xifres anteriors s'afigen altres 132 milions d'euros en beneficis indirectes, corresponents a l'estalvi de prestacions contributives i assistencials lligades a les situacions de desocupació. Per tant, els beneficis totals corresponents a l'eix de cohesió territorial es xifren en uns 525 milions d'euros anuals.

El resum executiu d'aquest estudi es pot descarregar en l'enllace següent: http://www.cepes.es/publicacion_cepes=79

Publicada: 28/11/2012