Les Corts aproven la Llei de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors

Els proveïdors amb deutes tributaris o d’una altra naturalesa amb la Generalitat podran compensar-los

El Ple de Les Corts ha aprovat el projecte de llei de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors. La llei ha comptat amb els vots favorables del Grup Parlamentari Popular i l’abstenció de la resta de grups.

La llei contempla l’exempció d’un total de 41 taxes i tarifes autonòmiques durant el primer any, i les redueix a la meitat durant el segon any, una mesura que tindrà una vigència temporal per als anys 2012 i 2013. A més, contempla que els proveïdors amb deutes tributaris o d’una altra naturalesa amb la Generalitat podran compensar-los donat cas que esta els dega algun pagament. També recull una sèrie de mesures d’agilitació dels tràmits administratius.

Esta norma emana del decret llei aprovat pel Consell el passat mes de gener com un decret llei i que posteriorment es va tramitar com un projecte de llei.

Publicada: 06/06/2012