Florida Universitària present a Colòmbia i la Xina

La universitat cooperativa situada a Catarroja manté convenis de col·laboració amb universitats d’altres països en el marc de la seua estratègia d'internacionalització

Florida Universitària ha posat en marxa la primera edició del Diploma en Innovació Empresarial on line per a Colòmbia i ho ha fet amb la Fundació Universitària Catòlica del Nord de Medellín - FUCN (Colòmbia).

En aquesta primera edició formarà a 35 membres de la FUCN a través de la seua plataforma virtual. Al gener del 2017 es llançarà la segona edició, dos programes que es pretén que "suposen l'inici de futures col•laboracions en l'àmbit de la innovació", segons asseguren els responsables de Florida Universitària.

El Diploma en Innovació Empresarial aporta els coneixements pràctics de gestió empresarial i les habilitats necessàries per al desenvolupament de nous negocis a l'empresa, a aquelles persones que exerceixen funcions en la direcció d'unitats de negoci, direcció de projectes, direcció d'innovació, desenvolupament de negoci, expansió, i qualsevol altra funció vinculada a càrrecs executius i de desenvolupament estratègic de l'empresa. Ha estat dissenyat per oferir a l'alumnat una visió completa, pràctica i flexible que facilite desenvolupar habilitats, mètodes, tècniques i eines per identificar oportunitats i promoure i desenvolupar projectes de negoci innovadors d'una forma eficient i satisfactòria.

El Diploma en innovació empresarial aborda la innovació en el seu sentit ampli, incloent la innovació en gestió, que suposa l'aplicació d'una nova pràctica de gestió, procés de negoci o estructura operativa que modifica, de manera significativa, la forma en què es realitza la tasca de gestió.

Però no és l'únic conveni amb universitats estrangeres signat recentment. Concretament el centre acaba de signar també un acord d'intercanvi d'estudiants de grau i postgrau amb Wuhan UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (WUT) a la Xina http://english.whut.edu.cn/. WUT oferta diversos Programes de Grau i Postgrau en anglès, en els àmbits d'Empresa i Enginyeria.

En els últims anys Florida Universitària està incrementant el nombre de convenis de col·laboració amb institucions i universitats internacionals, de manera especial en països no pertanyents a la Unió Europea com Llatinoamèrica o la Xina.

I és que Florida Universitària aposta per la internacionalització del seu alumnat a través de diferents accions. Va començar el seu procés d'internacionalització el 1994 amb la mobilitat d'alumnat i professorat i amb la participació en projectes de R + D + I europeus que van possibilitar conèixer, compartir i contrastar tendències, metodologies i formes de treballar creant una important xarxa de contactes internacionals.

Però a més en l'actualitat el centre compta amb un assessor internacional en cada titulació que ajuda l'alumnat en tots els tràmits acadèmics relatius al ERASMUS i compta amb un servei de Relacions Internacionals que els assessora per a la recerca d'Universitat de destinació.

En 2013, Florida Universitària ha apostat per incloure la internacionalització com a element clau del seu pla estratègic 2014-2016, tenint com a principals eixos, la creació de cultura internacional fomentant la mobilitat outgoing / incoming i millorant les competències lingüístiques i culturals ...; el desenvolupament de currículum internacional amb disseny d'itineraris adaptats a cada titulació, a través de diferents línies d'acció, tant a l'estranger com a Florida "at home" com ara visites d'estudi, programes internacionals, dobles titulacions ... i el foment de negoci internacional explorant i buscant oportunitats fora de la UE: Colòmbia, Xile, Perú, Xina, USA.

www.florida-uni.es

Publicada: 22/11/2016

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA